Kto chętny na budowę strażnicy?

Rozpoczęcie budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie zbliża się wielkimi krokami. 10 maja Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, jako główny inwestor tego przedsięwzięcia, ogłosiła przetarg na wyłonienie jej wykonawcy. Zgodnie z ogłoszeniem, prace budowlane mają się skończyć do 30 września 2020 roku.

Nowa siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie będzie się znajdować na działce w trójkącie ulic Jagiellońska, Nowobarska i Krakowska. Teren ten wczesną wiosną został wyłączony z produkcji leśnej, a następnie wykarczowany. Od pewnego czasu stoi tam też już tablica informująca o tym jaka inwestycja będzie tam prowadzona. Czekamy już więc teraz teraz tylko na to, jak na ten teren wejdą ekipy budowlane. Firmy, które byłyby zainteresowane budową strażnicy na składanie ofert mają czas do 29 maja. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć bez większych kłopotów, czyli po pierwsze przedsiębiorstwa, które się zgłoszą będą spełniały wszystkie wymienione w zamówieniu kryteria i po drugie nie będzie żadnych odwołań, to prace rozpoczną się być może jeszcze w tym roku. Z kolei zakończyć się powinny wraz z końcem września 2020 roku.

Jak można przeczytać w ogłoszeniu opublikowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: „Przedmiotem zamówienia jest budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie. W zakresie przedsięwzięcia występują między innymi następujące roboty: – budowa budynku Komendy Powiatowej wraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą z myjnią i wszelkimi instalacjami, w tym instalacje: elektryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, – budowa przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza teletechnicznego, przyłącza energetycznego, – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, bieżni tartanowej, wspinalni – ściany ćwiczeń, – dostawa i montaż wyposażenie budynku Komendy Powiatowej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, – zagospodarowanie terenu w tym: budowę parkingów, ogrodzenia placów, dróg dojazdowych, ciągów pieszych, budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę budynku śmietnika wraz z agregatem prądotwórczym, zjazdów na drogi publiczne, muru oporowego, nasadzenia zieleni, – budowa masztu antenowego, – inne prace niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu zgodnie z załączoną dokumentacją projektową”. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, pod adresem www.straz.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Całkowita powierzchnia obiektu nowej legionowskiej strażnicy będzie wynosiła 2500 metrów kwadratowych, z czego 800 metrów będzie to powierzchnia garażu. Znajdzie się tam sześć podwójnych boksów garażowych. Powierzchnia biurowa komendy powiatowej będzie się znajdowała na piętrze razem z zapleczem magazynowym, serwerownią i salą szkoleniową Iskierka. Wszystko to zajmie kolejne 800 metrów kwadratowych. Parter budynku, również o tej samej powierzchni, zajmie natomiast Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Będzie się tam znajdowało stanowisko dyspozytora oraz między innymi część socjalno-rekreaycyjna i siłownia. W obiekcie znajdzie się też wieża do suszenia węży.

1 KOMENTARZ

  1. Może Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zrobią porządek z pojazdem ciężarowym zaparkowanym, od kilku lat na ulicy Piastowskiej w Legionowie, zaraz za zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych.
    Legionowska policja tego wykroczenia nie widzi od kilku lat. Pojazd ten utrudnia ruch innym użytkownikom zwłaszcza w godzinach szczytu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.