W czwartek (01.03) w ramach zajęć z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 4, lekcję z uczniami klasy 6c poprowadził Komendant Legionowskiej Straży Miejskiej Ryszard Gawkowski.

Uczniowie podczas ciekawej lekcji dowiedzieli się jakie wyposażenie posiada strażnik na służbie oraz do jakich celów powołana jest Straż Miejska. Dużo czasu poświęcono tematom takim jak bezpieczeństwo na drodze oraz bezpańskie psy. Wszyscy chcieli porozmawiać przez radiostację służbową z „dyżurnym” który z sąsiedniej sali prowadził korespondencję radiową z uczniami.

Każdy uczeń otrzymał pamiątkowe odblaski. Mógł też przymierzyć pas i czapkę służbową, aby choć przez chwilę poczuć się strażnikiem. Młodzież, za ciekawą lekcję na ręce Komendanta Gawkowskiego, wręczyła pamiątkowe podziękowanie dla Straży Miejskiej w Legionowie.