Minął już ponad rok od kiedy Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie działa w nowej siedzibie, czyli w budynku Centrum Komunikacyjnego. W tym czasie liczba jej użytkowników wzrosła kilkukrotnie. O tym co zdecydowało o tym frekwencyjnym sukcesie mówi dyrektor MBP Tomasz Talarski.