Jeszcze kilka lat temu ogólna tendencja była taka, że większość młodych ludzi z Legionowa i powiatu po zakończeniu nauki w gimnazjum dalszą ścieżkę edukacyjną wiązała ze szkołami warszawskimi. Teraz ta tendencja zdaje się odwracać. Duża w tym zasługa inwestycji – tak twardych, infrastrukturalnych, jak i tych miękkich, np. w kadrę nauczycielską – które w prowadzonych przez siebie szkołach prowadzi powiat legionowski.

– Dobrym przykładem na to, jak te inwestycje odbijają się na rekrutacji, jest szkoła przy ul. Targowej w Legionowie. Jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy się, jaka będzie jej przyszłość. Nie malowała się ona wtedy optymistycznie. Teraz, po uruchomieniu nowych kierunków i zatrudnieniu nowej kadry oraz po inwestycjach w boisko i termomodernizację, nie udało nam się zapewnić miejsca wszystkim, którzy w tym roku ubiegali się o miejsce w tej szkole – mówi starosta Robert Wróbel. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego, czyli popularna Targowa, to oczywiście niejedyna placówka, w którą powiat mocno zainwestował. Poważne inwestycje realizował lub realizuje w innych prowadzonych przez siebie szkołach, czyli w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, LO im. Marii Konopnickiej i w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

Zaczynając od szkoły specjalnej: – Stworzyliśmy zupełnie nową przestrzeń dla przedszkolaków, które wymagają szczególnej opieki. Powstały nowe sale. Szkoła nadal jest w trakcie rozbudowy i już za chwilę pojawi się tam całe centrum wczesnego wspomagania, gdzie swą siedzibę znajdzie też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która do tej pory wynajmuje pomieszczenia – mówi starosta. W pozostałych placówkach były to przede wszystkim inwestycje w bazę sportową. Boisko ze sztuczną nawierzchnią powstało już przy „Konopnickiej”, a dwa kolejne są budowane przy szkołach w Serocku oraz na Targowej. W tej ostatniej placówce trwają też prace termomodernizacyjne. Z kolei w „Konopnickiej” ma być jeszcze wkrótce wyremontowana sala gimnastyczna. – Inwestycje w infrastrukturę sportową szybko przynoszą zysk w postaci wyników sportowych uczniów, ale również w postaci ich samozadowolenia, a co za tym idzie, rekrutacji kolejnych roczników, które chętniej przychodzą do szkoły, która jest w taką infrastrukturę zaopatrzona – mówi Robert Wróbel.

Ale oczywiście nie tylko jakość szkolnej bazy decyduje o tym, że młodzież coraz chętniej wybiera legionowskie placówki. – Prowadzimy projekty, które wspomagają nauczycieli i które często są finansowane ze środków zewnętrznych. Chcemy, żeby to środowisko miało możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz mogło realizować projekty wychodzące trochę poza ramy szkolne, do których potrzebują wsparcia – czy to powiatu, czy też środków zewnętrznych. Staramy się to więc animować i wspomagać nasze placówki po to, żeby uczniowie mieli nie tylko komfort pracy, ale też warunki do lepszego rozwoju – dodał starosta. Wypada mieć tylko nadzieję, że ta tendencja będzie zachowana.

RafaM