Po intensywnych opadach śniegu, doszło do licznych awarii sieci energetycznej. Zgłoszenia o powalonych drzewach blokujących przejazd, wpływały również do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Legionowie. 

Strażacy w tym roku przekroczyli niespotykaną w poprzednich latach liczbę 2000 interwencji w roku. Dwutysięczne zgłoszenie dotyczyło również powalonego drzewa leżącego na drodze wojewódzkiej w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt. Zgłoszenie to wpłynęło do straży o godzinie 22:40. Na miejscu interweniował zastęp z JRG Legionowo.

Po czwartkowych opadach śniegu, strażacy interweniowali 5 razy do usunięcia drzew utrudniających przejazd po drogach.

W nocy część gminy Nieporęt pozbawiona była również dostaw energii elektrycznej.

Marek Karpowicz
Foto: Daniel Pruss