Przedstawiciele Legionowa, Jabłonny, Wieliszewa, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz władze powiatów legionowskiego i nowodworskiego zgodzili się współfinansować projekt modernizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Mają przeznaczyć na ten cel  milion złotych. Decyzja o współpracy zapadła 29 listopada w trakcie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

Uczestnicy spotkania zjednoczyli się przeciwko zagrożeniom powodziowym i podpisali list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. Sygnatariusze tego listu zobowiązali się do współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej.  Dzięki inwestycji tereny zabudowane i użytki rolne w powiatach legionowskim i nowodworskim zostaną objęte większą ochroną przeciwpowodziową. Aby zrealizować pierwszy krok przedsięwzięcia potrzeba 1.5 miliona złotych. 500 tysięcy ma zapewnić Marszałek Województwa Mazowieckiego. Środki te zostaną wprowadzone do planu finansowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Będzie on odpowiadać będzie za przygotowanie dokumentacji. Na pokrycie brakującego miliona, w przyszłym roku mają się złożyć samorządy Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Jabłonny, Wieliszewa i obu powiatów. Kolejnym etapem będzie realizacja inwestycji już w oparciu o środki rządowe.
Przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna–Nowy Dwór Mazowiecki to inwestycja o ogromnym znaczeniu. Wał zabezpiecza bowiem silnie zurbanizowane i ciągle rozwijające się tereny powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Chroni przed potencjalną powodzią ponad 64 tys. mieszkańców na około 6,8 tys. ha. Stoi tu około 13 tys. budynków, z czego 67 proc. to domy mieszkalne. Środki przekazywane przez stronę rządową na modernizację wałów przeciwpowodziowych nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom, stad konieczność wspólnych działań samorządów.
Na obecnym etapie prac są rozważane trzy warianty przebudowy. Różnią się one przebiegiem i rozwiązaniami technicznymi. W każdym z nich przyjęto podział przedsięwzięcia na cztery zadania inwestycyjne i osiem etapów realizacyjnych. Niezależnie od ostatecznie wybranego wariantu, koszt całej inwestycji to ok. 90 mln zł. Jest to związane ze skalą, ale i kosztochłonnością tego typu inwestycji. Długość wału na odcinku Jabłonna–Nowy Dwór Mazowiecki to aż 18,8 km, a jego średnia wysokość to 3,9 m. Inwestycja będzie obejmować także budowle wałowe, m.in. 5 przepustów i 25 przejazdów wałowych, 20 ciągów schodów skarpowych oraz 5 stanowisk dla mobilnego agregatu pompowego.

urząd marszałkowski województwa mazowieckiego/oprac. KG