1 kwietnia w Urzędzie Miasta byli żołnierze GROMu przeszkolili legionowskich nauczycieli. Spotkanie dotykało problemu terroryzmu oraz licznych zagrożeń jakie mogą mieć miejsce w szkołach czy na szkolnych wycieczkach. Nauczyciele zostali poinstruowani jak zachowywać się podczas takich niebezpiecznych sytuacji.