Od pierwszego lutego tego roku siedziba KZB Legionowo Sp. z o. o. będzie się mieściła na ul. Piłsudskiego 3, w dawnym budynku Urzędu Miasta Legionowo. Zakończyła się właśnie przebudowa tego obiektu połączona z jego termomodernizacją. Inwestycja ta była realizowana w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Legionowo”.

Inwestorem była spółka KZB Legionowo, a wykonawcami konsorcjum firm:  P.P.H.U ARCUS Usługi Ogólnobudowlane i ARDO S.C. oraz EKOINSTAL Sp. z o. o. Remont budynku trwał pół roku.Zakres prac obejmował: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę dachu wraz z uzyskaniem nowej powierzchni użytkowej poddasza z wykonaniem konstrukcji wsporczych, umożliwiających bezpieczne posadowienie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz instalacji powiązanych; wymianę instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego na nowoczesną instalację grzewczą z wykorzystaniem ogrzewania ściennego; wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji; wykonanie nowej kotłowni gazowej; wymianę instalacji elektrycznej (gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego); zamontowanie kolektorów słonecznych, wspomagających podgrzew ciepłej wody użytkowej; zamontowanie paneli fotowoltaicznych.

Za dostawę i montaż paneli na dachu budynku była odpowiedzialna firma EKOINSTAL. Moc szczytowa fotowoltaiki po wdrożeniu inwestycji wynosi 7,5 kWp, a łączna powierzchnia paneli słonecznych to ok. 40,00 m2. Pozwoli to na wyprodukowanie około 7050 kWh energii rocznie. Celem systemu jest pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej, przy użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zamontowany system będzie produkować prąd na potrzeby własne miejskiej spółki. Instalacja fotowoltaiczna jest wyposażona w inwertery zamieniające prąd stały na prąd zmienny. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, zostanie ona dostarczona z sieci energetycznej.

W nowej siedzibie KZB znajduje się łącznie 29 pomieszczeń biurowych oraz wentylatornia, kotłownia i serwerownia. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się   pomieszczenia sanitarne. W budynku wyodrębniono i wyposażono też dwa  pomieszczenia socjalne.

Projekt, w ramach którego budynek został zmodernizowany jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.