Gmina Legionowo już drugi rok z rzędu otrzymała tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Jest to certyfikat przyznawany gminom i powiatom, które mogą się poszczycić znacznymi osiągnięciami w rozwoju szkolnictwa. Tytuł Mecenasa Wiedzy otrzymał też prezydent Roman Smogorzewski.

Certyfikaty przyznają przedstawiciele świata nauki, specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Zdaniem prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego, drugi z rzędu tytuł Samorządowego Lidera Edukacji, to efekt zmian, które w ciągu ostatnich kilku lat zaszły w legionowskiej oświacie.

– W mojej ocenie zadecydowały ogromne wydatki, jakie w ciągu ostatnich dwóch lat poczyniliśmy na rozwój infrastruktury oświatowej i służącej oświacie, czyli na  przykład infrastruktury sportowej – mówi prezydent. Te inwestycje to rozbudowa szkoły podstawowej nr 1, 2 i 4, rozbudowa przedszkola miejskiego nr 12 i miejskiego żłobka, budowa sali gimnastycznej przy jedynce oraz budowa nowych siedzib przedszkoli miejskich numer 2 i 7. Oprócz tego przy każdej placówce powstał plac zabaw i boisko ze sztuczną nawierzchnią. 

 

Za zaangażowanie w rozwój lokalnego sportu i infrastruktury sportowej oraz realizację inicjatyw mających na celu wspieranie uczniów zdolnych i rozwijanie samorządności uczniowskiej, prezydent Legionowa został ponadto wyróżniony tytułem Mecenasa Wiedzy. – Te wyróżnienia pokazują, że idziemy w dobrym kierunku i utwierdza nas w przekonaniu, że edukacja to ogromna zadanie jakie leży po stornie samorządu. Jest to kwestia kluczowa dla miasta jako wspólnoty mieszkańców, a nie dla miasta jako infrastruktury technicznej – mówi Roman Smogorzewski. I aż chciałoby się, żeby te nakłady finansowe szły w parze z tym co w edukacji jest najważniejsze, czyli z jakością kształcenia. Jak przekonują przedstawiciele władz miasta, nie jest z tym wcale najgorzej. – To około 70 nagród i certyfikatów, które ogółem uzyskały nasze szkoły i przedszkola. Mieliśmy mnóstwo przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. To też wymiana dobrych praktyk, wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami oraz działania na rzecz ucznia zdolnego i rozwój samorządności – wylicza Elżbieta Kiełbasińska, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM w Legionowie.

W tym roku certyfikaty Samorządowego Lidera Edukacji otrzymało 61 gmin i powiatów z ponad 150 zgłoszonych do konkursu.