fot. UMiG Serock

Miłośnicy poezji śpiewanej z Serocka i okolic mieli niedawno doskonałą okazję do smakowitej muzycznej uczty. Koktajlem łagodnych dźwięków oraz pięknych strof w miejskim Centrum Kultury i Czytelnictwa poczęstowali ich Michał Łangowski i zespół Szumiłąka.

fot. UMiG Serock

W sobotę (19 listopada) salę widowiskową Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, jak obrazowo ujęli to organizatorzy, „wypełniły dźwięki i słowa z krainy łagodności i poezji śpiewanej, piosenki wędrujące – tak jak i sami ich wykonawcy”. Wspomnianą zaś, nastrojową i klimatyczną, salę serockiej placówki wypełniła spragniona owych dźwięków i słów publiczność. A kiedy już one zabrzmiały, od pierwszej do ostatniej piosenki słuchacze żyli tym, co dopływało na widownię ze sceny. Żyli, z przyjemnością to wszystko smakując. O wysokiej jakości tej połączonej z zadumą i refleksją rozrywki mogą świadczyć wspólnie odśpiewywane refreny, dialogi wykonawców z publicznością, a także szczere śmiechy i uśmiechy. Kto tam był, z pewnością nie żałował.