Inflacja szaleje wprawdzie – choć takie słowo jest niezbyt adekwatne do sytuacji – w najlepsze, lecz pół miliona złotych to wciąż mnóstwo pieniędzy. I właśnie z powodu ich obfitości pomysłodawcy zgłaszający swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo próbują zrealizować nawet te najbardziej kosztowne. A zarazem dla wielu mieszkańców istotne – jak na przykład remonty miejskich boisk sportowych.

Jednym z tego rodzaju projektów, które biorą udział w trwającym właśnie głosowaniu mieszkańców, jest „startujący” z numerem 7 remont ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy ul. Broniewskiego 7. Przewiduje on głównie wymianę zużytej nawierzchni obiektu na nieco ponad 1000 m² nowoczesnej trawy syntetycznej, wraz z bezpieczną dla środowiska zasypką piaskiem kwarcowym. Ciekawe uzupełnienie inwestycji ma stanowić montaż dziesięciu nowych ławek dla publiczności, która dzięki temu mogłaby dopingować korzystających z boiska graczy. „Nowa nawierzchnia, jak wykazuje obserwacja, spowoduje większe zaangażowanie uczniów oraz społeczności miejskiej do uprawiania zajęć sportowo-rekreacyjnych. Po zajęciach szkolnych, od 17.00 do 22.00, każdego dnia boisko będzie dostępne do uprawiania sportu, nieodpłatnie dla mieszkańców Legionowa, szczególnie osiedla Jagiellońska” – napisał pomysłodawca przedsięwzięcia. Jego łączny koszt to 408 tys. zł, z czego wymiana nawierzchni boiska pochłonie 393 tys. zł, a 15 tys. zł zakup oraz montaż ławek. W kolejnych latach projekt nie będzie za to generował kosztów utrzymania.

Nieco mniej, bo 344 tys. zł, ma natomiast kosztować rywalizujący w budżetowym głosowaniu z numerem 9 remont „Orlika” przy ul. Parkowej 27. W jego przypadku również chodzi o wymianę wyeksploatowanej nawierzchni tego ogólnodostępnego boiska na nową warstwę poliuretanu. Nowoczesna nawierzchnia o atrakcyjnej kolorystyce ma zapewnić bezpieczne i przyjemne uprawianie sportu przez wszystkich mieszkańców Legionowa. „Boisko jest szczególnie dedykowane dla młodszych grup wiekowych w celu spędzania wspólnego czasu wolnego na świeżym powietrzu i grania w gry zespołowe. (…) będzie sprzyjało poprawie rozwoju fizycznego, tak bardzo potrzebnego w dzisiejszych czasach młodemu pokoleniu. Ponadto boisko będzie wykorzystywane do innych gier niż tylko piłka nożna, tj. piłka siatkowa, piłka koszykowa czy piłka ręczna. Umożliwi to rozwinięcie wachlarza zajęć prowadzonych na terenie Stadionu Miejskiego – argumentuje autor projektu. Z „Orlika” przy ul. Parkowej – od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00-22.00 – za darmo skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta. Nie będzie on też w przyszłości wymagał nakładów na swoje utrzymanie.

Podobnie jak to było za pierwszym razem, w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo można głosować zarówno elektronicznie, poprzez portal budżetu obywatelskiego – legionowo.budzet-obywatelski.org, jak i osobiście, wrzucając do specjalnej urny kartę do głosowania. Punkty do głosowania w sposób tradycyjny znajdują się w atrium legionowskiego ratusza, na terenie Poczytalni (dostępny w godzinach funkcjonowania biblioteki), a także w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Aleja Róż 1 (również dostępny w godzinach funkcjonowania biblioteki). Każdy głosujący może oddać głos na jeden projekt, wpisując na karcie jego numer. Mieszkańcy mają na to czas do 4 września br.