Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ma ona już w ręku decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy DK 61 na odcinku Legionowo – Zegrze. Dzięki niemu wykonawca będzie mógł rozebrać biegnący nad drogą wiadukt kolejowy i zbudować nowy. Dla kierowców oznacza to jednak przejściowe kłopoty.

Uzyskana przez GDDKiA decyzja dotyczy rozbiórki istniejącego wiaduktu kolejowego i wybudowania nowego obiektu. Aby to mogło nastąpić, niezbędne jest zamknięcie drogi, które nastąpi w tym miejscu pomiędzy 4 lipca (od godz. 00.01) a 6 lipca (do godz. 23.59). Natomiast między 7 lipca (od godz. 00.01) a 13 lipca (do godz. 22.00) ruch na DK 61 będzie prowadzony wahadłowo. W pozostałym okresie trwania inwestycji odbywać się on będzie po istniejącej jezdni, a następnie przekierowany zostanie na nowo wybudowaną jezdnię tymczasową. W związku z powyższymi robotami od 1 lipca do 31 października zamknięty będzie (wraz z wyłączeniem sieci trakcyjnej) tor szlakowy pomiędzy Wieliszewem a Radzyminem. Przewoźnicy kolejowi zapewnią pasażerom komunikację zastępczą.

Zamknięty na czas demontażu oraz budowy fragment drogi będzie można objechać przez Wieliszew, ulicami Nowodworską (DW 632) i ul. Modlińską (DW 631). Zalecany objazd dla pojazdów:

  • poniżej 3,5 t: z Legionowa ul. Strużańską (DW 632) do Rembelszczyzny ul. Jana Kazimierza (DW 633), następnie w Nieporęcie ul. Zegrzyńską (DW 631),
  • poniżej 20 t: z Legionowa ul. Strużańską (DW 632) do Marek al. Piłsudskiego (DW 629), następnie ul. Zegrzyńską (DW 631).
  • Wyceniona na prawie 195 mln zł rozbudowa DK 61 do ronda w Zegrzu dotyczy 4,5 km istniejącej drogi, która zostanie poszerzona do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do głównej drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW 631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca: konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (lider) i TORPOL (partner), ma uporać się ze wszystkim do II kwartału 2024 roku.