W połowie czerwca z siedziby legionowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej wyruszył do Ukrainy kolejny transport z darami. Znalazły się wśród nich głównie środki higieniczne, czystości oraz żywność, przekazane przez mieszkańców, a także współpracujące z gminą instytucje.

Wszystkie zebrane w Legionowie dary trafiły do położonej w obwodzie kijowskim wsi Pietropawliwska-Borszczahiwka. Paczki przygotowano zgodnie z proponowanym wykazem, uwzględniającym rzeczy najbardziej potrzebne mieszkańcom doświadczanej wojną Ukrainy. W skierowanej do władz Legionowa prośbie napisali oni między innymi tak: „Rejon buczański obwodu kijowskiego wystał w mężnej walce z rosyjskim agresorem. W kwietniu obszar zjednoczonych terytorialnych społeczności rejonu był całkowicie uwolniony od okupantów i jego mieszkańcy zaczęli wracać do normalnego życia. (…) W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o nadanie pomocy humanitarnej dla wsparcia ludności cywilnej rejonu, która ucierpiała od agresji federacji rosyjskiej”.

Ukraiński apel po raz kolejny nie pozostał w Legionowie bez echa, a realna pomoc trafiła bezpośrednio do osób i miejsc, w których jest najbardziej potrzebna. I trafiać zapewne będzie nadal.