fot. Powiat Legionowski

Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku utalentowani zawodnicy oraz prężnie działające kluby z powiatu legionowskiego mogą liczyć na finansowy „doping”. Do końca stycznia Starostwo Powiatowe przyjmuje wnioski o stypendia dla sportowców i trenerów, którzy osiągnęli w ubiegłym roku sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Stypendia sportowe mogą otrzymać indywidualnie zawodnicy zamieszkali w powiecie legionowskim, zarówno zrzeszeni w klubach, jak i niezrzeszeni, oraz zawodnicy zrzeszeni w zarejestrowanych i w powiecie klubach sportowych, nawet jeżeli nie zamieszkują na terenie powiatu legionowskiego, pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów dodatkowych: zajęli miejsca od I do III w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich; miejsca od I do III w mistrzostwach Europy, pucharach świata, uniwersjadach; miejsca od I do III w mistrzostwach Polski; zostali powołani do kadry narodowej na igrzyska olimpijskie lub paraolimpijskie. Przyznanie stypendium sportowego jest ponadto uzależnione od prezentowania przez zawodnika nienagannej postawy etycznej oraz przestrzegania przez niego obowiązujących regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

O wsparcie mogą się także starać trenerzy posiadający aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie i prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym działającym na obszarze powiatu legionowskiego. Muszą też spełnić co najmniej jedno z następujących kryteriów: szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich; miejsca od I do III w mistrzostwach Europy, pucharach świata, uniwersjadach; miejsca od I do III w mistrzostwach Polski; zostali powołani do kadry narodowej na igrzyska olimpijskie lub paraolimpijskie.

Natomiast wniosek o przyznanie dotacji celowej na bieżącą działalność mogą składać kluby, które funkcjonują na terenie powiatu i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu poprzez związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.