fot. arch.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zwróciło się do samorządów oraz działających na ich terenie organizacji wiejskich z prośbą o przekazanie informacji na temat projektu badawczego pod nazwą „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”. Jego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Obszarów Wiejskich, w której zgromadzone zostaną podstawowe informacje o działających tam organizacjach. W kolejnych etapach mają one być uzupełnione i pogłębione – między innymi dzięki wywiadom telefonicznym oraz fokusowym. – Zachęcenie do udziału w projekcie-badaniu organizacji, z którymi Państwo współpracujecie, może być dobrą okazją na promocję regionu. Podsumowanie wyników badania wraz z informacjami o organizacjach i inicjatywach, które zdecydowały się wziąć w nim udział, ukaże się następnie w formie publikacji – przekonują samorządowców organizatorzy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here