Dane wskazują, że przyjęty w grudniu tegoroczny budżet gminy Jabłonna jest w jej historii rekordowy. Szybko rosnąca liczba mieszkańców, a co za tym idzie – podatników, sprawiła, że dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ponad 155 mln zł. Innymi słowy, pobić historyczny rekord. Na inwestycje przewidziano w jabłonowskim budżecie 77 mln zł.

Pieniądze na „wykopki” posłużą m.in. do kontynuacji budowy gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy przedszkola i żłobka gminnego w Chotomowie, rozbudowy sieci ścieżek rowerowych, rozpoczęcia prac nad centrum przesiadkowym PKP „Parkuj i Jedź” w Chotomowie oraz do prac projektowych przy budowie szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonnie. Wydatki inwestycyjne kierowane będą również na nowoczesne oświetlenie placów i ulic, modernizację nawierzchni dróg i wykonanie nowych projektów dróg wraz z chodnikami i przystankami autobusowymi. – Większy budżet, którego łączna kwota – po wliczeniu wpływów z planowanej przez gminę emisji obligacji oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – sięgnie w tym roku ponad 200 mln zł, to gwarancja, że nasza gmina będzie nadal rozwijać się dynamicznie. To również jasny sygnał, świadczący o spójnej i konsekwentnie realizowanej wizji tego rozwoju oraz o stabilnych podstawach, dzięki którym pozycja gminy Jabłonna na tle innych gmin naszego regionu i całego kraju stale się umacnia – piszą na jej stronie internetowej gminni urzędnicy.

W bieżącym roku największe środki (50 mln zł) pójdą na oświatę i wychowanie. Z kolei 35 mln zł przewidziano na realizację świadczeń związanych ze wsparciem rodziny oraz świadczenia alimentacyjne i wspieranie rodzin zastępczych. W budżecie znalazło się również 14 mln zł, które w formie dotacji przeznaczone zostaną m.in. na rozbudowę wału przeciwpowodziowego, lokalny transport zbiorowy, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego, Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, szkoły i przedszkola niepubliczne oraz kluby sportowe.

Istotnym elementem budżetu są pozyskane przez gminę środki zewnętrzne, których łączna kwota sięga 25 mln zł. Pomogą one m.in. zbudować gminną sieć wodno-ściekową, a także utworzyć gminny system dróg rowerowych. Ponad 2 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej będą zaś przeznaczone na wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli oraz na budowę i wyposażenie żłobka w Chotomowie.