Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma już za sobą pierwsze posiedzenie. W poprzedni czwartek (19 listopada) zainaugurowało ono piątą kadencję działalności tego ciała, znanego wcześniej pod nazwą Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie zorganizowane w sali widowiskowej legionowskiego ratusza miało charakter organizacyjny i pozwoliło na wyłonienie przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza rady.

Posługując się językiem używanym w oficjalnych dokumentach, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym, które służy wzmacnianiu zasad dialogu obywatelskiego oraz rozwoju współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi. Mówiąc zaś bardziej wprost, ułatwia ona władzom samorządowym wspieranie, jak to dawniej określano, oddolnej aktywności prospołecznej, prowadzonej na rzez ludzi potrzebujących na co dzień różnego rodzaju wsparcia.

W wyniku czwartkowego wyboru kierownictwa Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jej przewodniczącą została reprezentująca Prezydenta Miasta Legionowo Ewa Sobierajska, wiceprzewodniczącym wybrano Rafała Florczyka za Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”, zaś funkcję sekretarza będzie pełnił miejski radny Zdzisław Koryś. Oprócz nich w skład MRDPP w Legionowie wchodzą:
• pozostali przedstawiciele Rady Miasta Legionowo: Matylda Durka i Janusz Klejment
• druga przedstawicielka Prezydenta Miasta Legionowo Monika Wawrzyńska
• oraz przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
◦ Julita Baczyńska – Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności „Nasze Miasto Nasze Sprawy”
◦ Roman Biskupski – Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”
◦ Stefan Lasota – Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
◦ Aleksandra Mazewska – Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój Tom”
◦ Ewa Narożna – Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
◦ Krystyna Reszka – Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
◦ Agnieszka Świderska-Marciniak – Fundacja „Pasja Życia im. s. Józefy Menendez”
◦ Małgorzata Trzcińska – Fundacja Emanio Arcus.