fot. arch.

W Muzeum Historycznym w Legionowie trwają intensywne prace nad nową wystawą czasową. Tym razem dotyczącą tematu jeszcze do końca niezbadanego, który wymagał sięgnięcia zarówno po źródła archeologiczne, jak i historyczne. Wkrótce muzealnicy zabiorą zwiedzających do dawnego Zegrza.

Jak tłumaczą tropiciele historii, inspiracją do nowego spojrzenia na tę urokliwą, położoną na wysokim brzegu Narwi miejscowość stały się prowadzone w 2017 r. badania wykopaliskowe na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu oraz pozyskany w ich wyniku interesujący zbiór zabytków. Dodatkowym bodźcem do zajęcia się tym tematem był fakt, że miejscowość posiada bogatą i interesującą historię, a pamięć o niej w powszechnej świadomości mocno się zatarła.

Wszystkie zabytki, które pojawią się na wystawie, już zgromadzono. Część z nich została wypożyczona z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i pochodzi z badań archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu legionowskiego. Pozostałe przedmioty to efekt badań na cmentarzysku w Zegrzu. – Odebraliśmy je właśnie z pracowni konserwatorskiej, gdzie zostały zabezpieczone i przygotowane do ekspozycji. Ostatni szlif nadajemy również folderowi, który będzie towarzyszył wystawie. Będzie on dostępny w wersji online jak i – mamy nadzieję – w wersji tradycyjnej, papierowej – zapowiadają przedstawiciele placówki.

O terminie otwarcia wystawy Muzeum Historyczne w Legionowie poinformuje na swojej stronie internetowej oraz profilu FB.