fot. arch.

Pod koniec ubiegłego miesiąca gmina Jabłonna rozpoczęła realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Modlińskiej w Jabłonnie”. W ramach zadania powstanie ponad 4 km sieci wodociągowej, do której zostaną podłączone m.in. gminne przedszkole, Szkoła Podstawowa im. AK oraz Gminne Centrum Kultury. Taką możliwość zyska również 163 właścicieli prywatnych nieruchomości.

Rozpoczętą w maju budowę sieci wodociągowej podzielono na dwa zadania. Pierwsze z nich polega na budowie obwodowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Modlińskiej w Jabłonnie. Zakres prac obejmuje również wykonanie odgałęzień sieci wodociągowej w ulicach bocznych, tj. Piaskowej, Parkowej, Szkolnej oraz ulicy Buchnik Las, w celu umożliwienia jej dalszej rozbudowy. Drugie zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5 w Jabłonnie.

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej to 4350 m. Prace będą prowadzone po północnej i południowej stronie ul. Modlińskie,j na odcinku od Urzędu Gminy Jabłonna do granicy z Warszawą. Większość prac budowlanych zostanie wykonywana w technologii bezwykopowej, głównie w pasach zieleni między jezdnią a chodnikiem lub ścieżką rowerową. Po wykonanych robotach uszkodzone w ich trakcie nawierzchnie mają być odtworzone.