fot. WOT

Od 20 kwietnia w każdym województwie działa Zespół Interwencji Kryzysowych, utworzony na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. Ma on – na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody – wesprzeć ewakuację i przywracanie zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej.

Zespoły Interwencji Kryzysowych WOT stworzono na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił kierowanych do ich wsparcia i utrzymywane są one w 6-godzinnej gotowości do podejmowania działań. Ich funkcjonowanie jest ściśle powiązanie z istniejącymi w WOT Zespołami Oceny Wsparcia. Do głównych zadań ZIK należy: pobieranie wymazów od mieszkańców i personelu DPS oraz ich przekazywanie do laboratoriów; przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców i personelu w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych; ewakuacja mieszkańców i personelu do wskazanych placówek medycznych; dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji; szkolenia mieszkańców i personelu w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji korona wirusa, a także odtworzenie pierwotnej zdolności placówek do funkcjonowania.

Niezależnie od Zespołów Interwencji Kryzysowych, od 18 marca terytorialsi prowadzą ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. W bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych akademii wojskowych. Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny medyków, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.