fot. UG Nieporęt

W czwartek (27 lutego) w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak można było oczekiwać, proponowanej trasie linii kolejowej nr 20 na terenie ich gminy zebrani powiedzieli stanowcze NIE.

Celem zebrania było przedstawienie ludziom szczegółów konsultowanych projektów CPK i ich ewentualnego wpływu na życie mieszkańców oraz poznanie ich zdania na temat przedsięwzięcia. Było to konieczne na etapie przygotowania stanowiska rady gminy, które skierowane zostanie do przedstawicieli administracji rządowej i instytucji odpowiedzialnych za projekt CPK.

Obok wójta, przedstawicieli zarządu oraz rady gminy w zebraniu wzięło udział przeszło 200 mieszkańców. Najliczniej reprezentowane były Józefów, Kąty Węgierskie i Stanisławów Drugi, z uwagi na przechodzące przez te tereny projekty linii kolejowej nr 20. Zabrakło natomiast zaproszonego przez organizatorów przedstawiciela CPK.

Na początek przybliżono zebranym założenia projektów inwestycyjnych CPK na terenie gminy i powiatu. Opinia mieszkańców, potwierdzona końcowym jednomyślnym głosowaniem, była jednoznaczna – wszyscy są przeciwni realizacji linii kolejowej w proponowanych lokalizacjach na terenie gminy. Zdanie ludzi zostanie uwzględnione przez Radę Gminy Nieporęt, która w najbliższych dniach podejmie podczas nadzwyczajnej sesji stanowisko w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji CPK. W stanowisku uwzględnione zostaną także wyniki gminnej ankiety, którą udostępniono mieszkańcom na stronie www.nieporet.pl oraz w formie papierowej w urzędzie gminy. Odpowiedziało na nią już około dwóch tysięcy osób, z czego blisko 90 proc. planom CPK mówi NIE.