Legionowski urząd wybrał już firmę, której powierzy remonty dróg. Dowiedz się, gdzie możesz zgłosić dziurę i ubytki w nawierzchni jezdni.

Szulc Władysław „Tip Top” to legionowska firma, która w wyniku została wybrana na wykonawcę remontów dróg. Za wykonanie usługi remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Legionowo firma zaproponowała kwotę 196 879,49 zł. – Prace te będą wykonywane m.in. w technologii na gorąco (wycinanie uszkodzonej powierzchni i zalewanie emulsją asfaltową). Remonty dróg prowadzone będą w dwóch trybach: awaryjnym i szczególnym. Tryb awaryjny dotyczy zgłoszeń o najistotniejszych dla bezpieczeństwa kierowców „wybojach” i jest realizowany w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (zakres mniejszy niż 20 m2). W przypadku większych napraw (ponad 500 m2) firma zrealizuje zlecenie w ciągu 14 dni – informuje UM Legionowo. Ubytek w nawierzchni jezdni możemy zgłaszać Straży Miejskiej (tel. 986 lub (22) 774-23-17) lub bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej (tel. (22) 766-40-29). Warto jednak mieć na uwadze, iż nie w każdych warunkach atmosferycznych remont drogi jest możliwy.

KejT