Od nowego roku szkolnego Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie będzie realizował duży projekt edukacyjny „Pomóż mi zrozumieć świat”, współfinansowany ze środków unijnych. Jego całkowita wartość wynosi około 650 tys. zł, a kwota dofinansowania to ponad 600 tysięcy. Resztę stanowi niepieniężny wkład własny ze środków powiatu legionowskiego. 

Od nowego roku szkolnego Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie będzie realizował duży projekt edukacyjny „Pomóż mi zrozumieć świat”, współfinansowany ze środków unijnych. Jego całkowita wartość wynosi około 650 tys. zł, a kwota dofinansowania to ponad 600 tysięcy. Resztę stanowi niepieniężny wkład własny ze środków powiatu legionowskiego.
Projekt jest skierowany do 131 uczniów szkoły w wieku od 7 do 24 lat. – Nauczyciele z naszej placówki, wspólnie z pracownikami starostwa zajmującymi się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, przygotowali projekt i od następnego roku będziemy rozwijać kompetencje informatyczne i matematyczno-przyrodnicze u naszych uczniów. Pozyskamy też środki na doposażenie placówki w nowych sprzęt – powiedziała Ewa Lewicka, dyrektor PZSiPS w Legionowie. Ma to być głównie sprzęt informatyczny, a więc komputery, tablety i komunikatory.  Projekt przewiduje też organizację dla uczniów szeregu zajęć dodatkowych, a także pomoc w zaistnieniu na rynku pracy. – To będą między innymi zajęcia muzyczne, ruchowe, hipoterapia i dogoterapia. Starsi uczniowie będą też mieli zajęcia rozwijające ich kompetencje językowe i matematyczno-przyrodnicze, a najstarsi wychowankowie – w ramach przysposobienia do pracy – będą mieli możliwość wyjeżdżania na zajęcia praktyczne do różnych zakładów na terenie powiatu legionowskiego – dodaje dyrektorka. Projekt zakłada też wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez ich udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach. Projekt „Pomóż mi zrozumieć świat” będzie realizowany od 1 sierpnia br. 31 lipca 2019 r.

Elph