W trakcie lutowej sesji legionowscy samorządowcy sporo uwagi poświęcili edukacji. Na fali zmian związanych z likwidacją gimnazjów wprowadzili do miejskiego systemu oświaty kilka drobnych korekt. Dotyczą one głównie obowiązujących dotychczas rejonów szkolnych.
Zmiany, jak zapewnia odpowiedzialny za oświatę zastępca prezydenta, są właściwie kosmetyczne. – Zmniejszyliśmy rejon Szkoły Podstawowej nr 1 i zmniejszyliśmy rejon Szkoły Podstawowej nr 3, dołączając do niej osiedle Batory oraz okoliczne budynki jednorodzinne – mówi Piotr Zadrożny. Chodzi o domy znajdujące się na terenie ograniczonym ulicami Warszawską, Kościuszki, Słowackiego i Jagiellońską. Co do drugiej modyfikacji lokalnej mapy oświatowej, była ona po prostu konsekwencją rozwoju miasta. A dokładniej rzecz ujmując, wzrostu liczby jego mieszkańców. – Do Szkoły Podstawowej nr 8 dołączone zostaną nowe budynki przy ulicy Strużańskiej, które powstały na terenie dawnych koszar wojskowych.
Ostatnia kwestia, którą w lutym urzędnicy dali pod rozwagę posiadaczom mandatów, była echem reformy oświatowej. Tak się złożyło, że w jednej ze szkół ratusz inaczej widział ograniczenie skutków likwidacji gimnazjów, rodzice zaś inaczej. Ich głośny protest okazał się skuteczny. – Zgodnie z wolą rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 7, gdzie zdecydowana większość wszystkich rodziców opowiedziała się za tym, aby nowe klasy siódme i ósme kontynuowały naukę w tym samym budynku, uznaliśmy, że skoro jest taka wola, to my ją uszanujemy – powiedział zastępca prezydenta Legionowa.
Wszystkie wspomniane zmiany wejdą w życie we wrześniu, wraz z początkiem nowego roku szkolnego.