Legionowo przystąpiło do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który poprzez modernizację kotłowni ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Dzięki temu projektowi legionowianie mają szansę dostać dotację m.in. na wymianę kotła gazowego.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, nie więcej niż 75 proc. poniesionych kosztów brutto, na zakup nowego kotła centralnego ogrzewania. W wypadku zakupu kotła kosztującego ponad 6667 zł, wnioskodawca opłaca w całości resztę kosztów. Program przewiduje następujące możliwości wymiany istniejącego źródła ciepła (węglowego, gazowego, olejowego): na kocioł opalany biomasą, kotła węglowego na gazowy lub olejowy oraz kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem kotła na węgiel lub ekogroszek). Dofinansowanie obejmuje także zakup czujnika tlenku węgla.
Dla legionowian szczególnie atrakcyjna może być możliwość wymiany kotłów gazowych starego typu na nowoczesne, kondensacyjne. – Składane wnioski muszą spełniać kryterium efektu ekologicznego – łączne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów w wysokości powyżej 25 proc. w skali roku. Gmina kupuje nowe kotły, po wpłaceniu 25 proc. wartości brutto przekazuje je w użytkowanie mieszkańcom. Wszystkie pozostałe koszty ponosi wnioskodawca. Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej – informuje UM Legionowo.
Kotły należy zainstalować do 30 września br. Termin przyjmowania wniosków upływa 31 stycznia. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać osobiście w Referacie Ochrony Środowiska UM Legionowo.

oprac. KG