Każdy kto w czwartkowy poranek chodził ulicami Legionowa, nie mógł nie zauważyć pieszych, umundurowanych policjantów. Były to wspólne patrole funkcjonariuszy KPP w Legionowie oraz słuchaczy legionowskiego Centrum Szkolenia Policji. Mundurowi pełnili służbę patrolową na spółdzielczych osiedlach, w okolicy miejskiego targowiska oraz w pobliżu szkół.

Historia wspólnych patroli policjantów z legionowskiej komendy ze słuchaczami z CSP sięga końca lat 90 ubiegłego wieku, a jest kontynuowana na mocy dwóch porozumień.Jednego z dnia 18 października 2004 r., zawartego między Komendantem Powiatowym Policji w Legionowie a Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i drugiego z dnia 28 lipca 2005 r. Zawartym pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji a Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Obecność słuchaczy wynika też z programu szkolenia zawodowego podstawowego, który nakłada na nich obowiązek zrealizowania w warunkach rzeczywistych pięciu ośmiogodzinnych służb patrolowych.

Piesze patrole policjantów ze słuchaczami mają znaczenie przede wszystkim prewencyjne. Już bowiem sam widok mundurowych działa odstraszająco. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że rolą słuchaczy jest tylko spacerowanie po mieście. W  trakcie służby patrolowej podejmują oni bowiem normalne policyjne interwencje. Do ich obowiązków należy między innymi legitymowanie osób, kontrola miejsc zagrożonych, kontrole drogowe interwencje domowe, kontrole osobiste, interwencje w miejscach publicznych i w końcu  zatrzymanie podejrzanych osób.

Na tej współpracy tak naprawdę korzystają wszyscy. Zarówno Komenda Powiatowa Policji w Legionowie, jak i Centrum Szkolenia policji w Legionowie, a przede wszystkim mieszkańcy Legionowa i powiatu. – Wspólne służby policjantów pozwalają na zwiększenie ilości załóg w najbardziej newralgicznych miejscach. Dzięki temu już od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze są tam, gdzie może dochodzić do naruszeń prawa – mówi asp. Emilia Kuligowska, oficer prasowy KPP w Legionowie. – Służby patrolowe, pełnione zarówno pod nadzorem kadry Zakładu Służby Prewencyjnej CSP, jak i policjantów z jednostek terenowych, pozwalają słuchaczom na skonfrontowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, nabywanych dotychczas w środowisku szkolnym, z realizacją zadań w warunkach rzeczywistych. Pozwalają również na kształtowanie postaw i zachowań służbowych wobec obywateli i innych policjantów, w tym przełożonych – dodaje podinsp. Hanna Grochowska, rzecznik prasowy CSP w Legionowie.

Słuchacze służbę patrolową, poza powiatem legionowskim, pełnią jeszcze w ośmiu jednostkach terenowych garnizonu mazowieckiego i stołecznego. W całym ubiegłym roku wzięło w nich udział 5683 słuchaczy i 237 wykładowców. Na terenie podległym KPP Legionowo słuchacze zrealizowali 25 służb.