Zespół Szkół nr 1 w Legionowie włączył się w realizację projekt  UNICEFU „Szkoła z Prawami Dziecka”. Jednym z jego elementów jest wybór osób, które otrzymują Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka. Czterech szeryfów swoje odznaki otrzymało w czwartek (12 czerwca) podczas szkolnej akademii.

W projekcie „Szkoła z Prawami Dziecka” chodzi o to, aby zapoznać dzieci i młodzież z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, uświadomić im znaczenia tych praw i ich konsekwencji w codziennym życiu, kształtować wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego, zaangażować przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka oraz wyróżnić najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

 Wyróżnieni otrzymują Gwiazdy Szeryfa Paw Dziecka. O tym, do kogo one trafią decydują uczniowie. Odznakę może dostać każdy przedstawiciel lokalnej społeczności, który – zdaniem młodych ludzi – w wyjątkowy sposób dba o ich interesy.

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 1 zdecydowały, że Gwiazdy Szeryfa Paw Dziecka otrzymają: prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski, przewodniczącą rady rodziców ZS nr 1, Aldona Pietrzak, pracownica ZS nr 1, Elżbieta Chlebna oraz nauczycielka ZS nr 1, Jolanta Urbańska.