W czerwcu informowaliśmy o rozpoczęciu prac na ciągu ulic Mireckiego, Jana Pawła I, Aleja Legionów. Dziś, już po remoncie, nastąpiło oficjalne otwarcie tych ulic.

Uroczystość rozpoczął Starosta Jan Grabiec, który wyraził swoje zadowolenie z efektu przeprowadzonej inwestycji. Podkreślił, iż kluczowe znaczenie przy jej realizacji miało bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich uczestników ruchu. Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że remont tej drogi doszedł do skutku.
Głos zabrał również Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, który zaznaczył, iż realizacja przebudowy tej drogi powiatowej umożliwi nie tylko wygodną jazdę kierowców, ale też zwiększy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do mieszczącego się tuż przy niej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było oczywiście przecięcie wstęgi. Każdy z uczestników uroczystości mógł wziąć udział w tym wydarzeniu, po nożyczki sięgnęli natomiast Starosta, Prezydent, mieszkanka wyremontowanej ulicy, przedstawiciel wykonawcy oraz zastępca komendanta legionowskiej Straży Miejskiej.
Kiedy wstęga opadła, a ulica została oficjalnie oddana do użytku, głos zabrał proboszcz miejscowej parafii, ksiądz kanonik Witold Och. Odmówił wraz z zebranymi modlitwę w intencji użytkowników nowej drogi i dokonał jej poświęcenia.
Po części oficjalnej uczestnicy imprezy mogli osobiście porozmawiać z włodarzami. Zwracali się do nich z podziękowaniami, prośbami oraz uwagami na temat nowej drogi. Wszystkie rady były niezwykle cenne, dzięki nim bowiem możemy sprawić, by mieszkańcom naszego powiatu żyło się tu jeszcze lepiej.
Zebrani na uroczystości mieszkańcy ulic wyrażali ogromne zadowolenie z wyglądu i jakości nowej drogi. Cieszyli się, że niegdyś zapomniana, legionowska III Parcela, dziś zyskuje zupełnie inne, lepsze oblicze.

Przebudowa tej drogi to kontynuacja procesu modernizacji powiatowych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu legionowskiego. Cała inwestycja kosztowała blisko 2,7 mln złotych. Sfinansowana została ze środków z budżetu Powiatu Legionowskiego w kwocie 992 307,55 zł z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 737 845 zł, środków z budżetu gminy Legionowo w kwocie 872 474,43 zł.
W ramach prac remontowych wykonano nakładkę asfaltową, 107 zjazdów na posesje, rowy odwadniające drogę w Al. Legionów i odwodnienie w ul. Mireckiego i ul. Jana Pawła I. Utworzono 1084 m ciągu pieszo-rowerowego w Al. Legionów i 286 m ścieżki rowerowej na ul. Jana Pawła I od bocznicy kolejowej do szkoły, 652 m chodnika w Al. Legionów i 817 m chodnika w ulicach Mireckiego i Jana Pawła I oraz dwie zatoki parkingowe przy szkole podstawowej nr 4 (parkowanie równoległe).