Mieszkańcy bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej od dziś (poniedziałek 24.09.) mają już ciepło w mieszkaniach. Na wniosek zarządu SML-W, legionowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaczęło grzać w spółdzielczych zasobach. Wspólnoty mieszkaniowe nie pownny zapomnieć o tym, że jeśli chcą, aby ich kaloryfery również były ciepłe, muszą wystosować pismo do PEC.