Dla nikogo nie jest tajemnicą, że pandemia i związane z nią ograniczenia sanitarne mocno skomplikowały działalność wielu firm. Miejska spółka KZB Legionowo nie była pod tym względem wyjątkiem. Mimo to jej pracownicy przez cały ubiegły rok kontynuowali realizację zadań mających zapewnić bezpieczeństwo w budynkach oświatowych, użyteczności publicznej i obiektach sportowo-rekreacyjnych. A ponieważ mają ich pod opieką całkiem sporo, nie narzekali na brak zajęć.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że w zasobach znajdujących pod nadzorem działu technicznego spółki KZB jest siedem szkół, jedenaście przedszkoli, żłobek, a także obiekty sportowe, takie jak Stadion Miejski i Lodowa Arena, oraz budynki użyteczności publicznej i place zabaw. Dla wszystkich tych dóbr prowadzona jest dokumentacja techniczna, czyli książki obiektu budowlanego, książki placów zabaw, wykonywane są również przeglądy techniczne budynków, placów zabaw i boisk, przeglądy elektryczne, przeglądy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, przeglądy klimatyzacji i wentylacji, przeglądy wind, dźwigów i platform, przeglądy sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, przeglądy kominiarskie oraz projekty i ekspertyzy. Krótko mówiąc, jest co robić. – Na tym jednak nasze zadania się nie kończą, bo po zrealizowaniu niezbędnych przeglądów skrupulatnie wykonywane są zawarte w nich zalecenia oraz, w zależności od potrzeb konkretnego obiektu, inne prace remontowe lub konserwacyjne – wyjaśnia Irena Bogucka, prezes zarządu spółki KZB Legionowo.

Rok 2021, podobnie jak jego poprzednik, znów był szczególny, oczywiście ze względu na ograniczenia i pandemię wywołaną przez wirusa SARS-COV-2. Częściowy paraliż rynku usług budowlanych, później zaś lawinowy wzrost cen materiałów i usług, nie przeszkodziły jednak znacząco w kontynuowaniu robót związanych między innymi z naprawą pokryć dachowych, wymianą okładzin podłogowych, oświetlenia wewnętrznego, częściową wymianą lub naprawą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowych, a także malowaniem pomieszczeń w budynkach oraz modernizacją i rozwijaniem sieci instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego. W razie potrzeby rozbudowywano też znajdujące się w budynkach instalacje elektryczne i wykonywano konstrukcje odprowadzające z obiektów wody opadowe, na bieżąco starając się zaspokajać potrzeby w tym zakresie.

Nie jest tajemnicą, że spółka KZB ma na swoim koncie realizację ważnych miejskich inwestycji, chociażby Lodowej Areny. Na przekór rozmaitym problemom prowadziła je również w ubiegłym roku. Na czele z przedsięwzięciem bez wątpienia sztandarowym, czyli rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zakopiańskiej 4, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą. Z nowego i nowoczesnego skrzydła najstarszej legionowskiej podstawówki uczniowie mogli korzystać od początku września, kiedy to uroczyście oddano je do użytku.

Jeżeli chodzi o znajdujące się pod opieką KZB place zabaw, boiska i tereny zewnętrzne, były i są one dostępne dla mieszkańców, oczywiście na zasadach obowiązującego reżimu sanitarnego. Poddawane są pielęgnacji i dezynfekcji, zaś obiekty małej architektury spółka na bieżąco naprawia i konserwuje. Mimo pandemii udało się też udostępnić użytkownikom takie obiekty, jak Stadion Miejski i Lodowa Arena. Przy zachowaniu zalecanych środków bezpieczeństwa odbywały i odbywają się tam sesje jazdy na łyżwach, a także treningi sportowe dla dzieci i młodzieży. Co właśnie teraz, gdy przebywanie na świeżym powietrzu może chronić przed zakażeniem koronawirusem, wydaje się szczególnie istotne z perspektywy zdrowia mieszkańców.

Poprzedni artykułPrzygotowania do wiosny
Następny artykułMała rzecz, a… chłodzi
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 51-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.