Zgodnie z przewidywaniami, pomimo negatywnej reakcji opinii społecznej, PKP Polskie Linie Kolejowe nie odpuściły sobie planów przeciągnięcia m.in. przez powiat legionowski tras dla składów pędzących ponad 200 km/h. Teraz spółka proponuje kolejne konsultacje w sprawie wariantów lokalnego przebiegu szybkiej kolei. Jak łatwo zgadnąć, żaden z nich nie ma szans na uzyskanie pełnej akceptacji wszystkich mieszkańców.

Tym razem przedstawiono siedem korytarzy tras, które w sześciu przypadkach przebiegają przez Legionowo. Wyjątek stanowi projekt pociągnięcia linii przez tereny zielone w gminie Jabłonna, niedaleko PAN (wariant III). Trzy z tras poprowadzono na planach tunelem pod Legionowem (warianty II, IV i V). Każde z tych rozwiązań byłoby korzystne dla jego mieszkańców oraz infrastruktury. Na przeciwległym biegunie znajduje się rozbudowa istniejącej linii kolejowej (warianty VI i VII) – to rozwiązanie, zdaniem miejskich urzędników, oznaczałoby zwiększenie oddziaływania na okoliczne tereny poprzez drgania i hałas przejeżdżających pociągów.

Wariant I – przechodzący przez os. Kozłówka oraz III Parcelę:
• ingerencja w ul. Szwajcarską, która najprawdopodobniej zakładałaby jej likwidację poprzez budowę rampy zjazdowej do tunelu kolejowego,
• konieczność budowy tunelu pod terenami z gęstą zabudową mieszkaniową, wielo- i jednorodzinną.
Warianty II, IV i V – skręcające przed granicą Legionowa w stronę os. Bukowiec, przechodzące tunelem pod CSP:
• w stosunku do wariantów przedstawionych w poprzednich konsultacjach planowane jest dużo wcześniejsze rozpoczęcie budowy tunelu,
• nie powinny pojawić się kolizje drogowe,
• główna część tunelu przechodziłaby pod terenami Instytutu Meteorologii oraz Centrum Szkolenia Policji,
• wyjście tunelu już poza granicą administracyjną miasta.
Wariant III – poza granicami Legionowa:
• obejmuje on stworzenie dodatkowych torów kolejowych poza terenem Legionowa. Wariant zakłada, że trasa kolejowa skręcałaby przed Płudami w kierunku Wisły,
• znacząca ingerencja w tereny zielone.
Warianty VI i VII – budowa w obecnym śladzie torowym poprzez rozbudowę dodatkowego toru:
• zakładają rozbudowę obecnej linii kolejowej,
• ogromna ingerencja w tereny zarówno po prawej, jak i lewej stronie torów,
• według przedstawionej mapy poglądowej prawdopodobna zajętość terenu pod teren kolejowy dotyczy nie tylko ingerencji w infrastrukturę drogową (ul. Szwajcarska i Kolejowa), ale również w prywatne działki.

Według legionowskiego ratusza, na podstawie przeprowadzonej analizy planowanych wariantów przebiegu linii kolejowej, które przechodzą przez Legionowo, za najlepsze można uznać warianty II, IV oraz V, ponieważ w mniejszym stopniu dotykają one posesji i działek prywatnych, bo praktycznie przez cały swój przebieg poprowadzone są w tunelu. Jego budowa będzie zaś obejmowała w dużej mierze tereny pod Instytutem Meteorologii oraz Centrum Szkolenia Policji. „Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że warianty I, VI oraz VII zawierają najmniej korzystne rozwiązania dla mieszkańców w kwestii powstania trasy kolejowej. Każdy z nich wymaga dużych zajętości terenu pod teren kolejowy. W głównej mierze dotyczy to już istniejącej infrastruktury drogowej (ul. Szwajcarska i Kolejowa). Warianty te wymagają również zajmowania posesji prywatnych i wyburzeń” – zaznaczają urzędnicy.

Przedstawione w kolejowych materiałach wnioski zawierają tylko ogólne informacje, choć nieco bardziej szczegółowe niż na poprzednich etapach konsultacji. Warto też pamiętać, że z Ustawy o transporcie kolejowym wynika m.in., że budowle i budynki – o ile nie są przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego – mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

Z uwagi na panującą wciąż pandemię SARS-CoV-2 oraz ograniczenia w organizacji spotkań masowych, dla mieszkańców obszaru oddziaływania projektu przewidziano spotkania konsultacyjne w formule on-line, w dniach od 15 do 17 czerwca.


• 15 czerwca 2021 r. godz. 18:00, gminy Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Wieliszew

• 16 czerwca 2021 r. godz. 18:00, Warszawa Białołęka oraz gmina Jabłonna 

• 17 czerwca 2021 r. godz. 18:00, gminy Klembów, Radzymin, Tłuszcz, Nieporęt.