Trwa nabór pensjonariuszy do serockiego Dziennego Domu Pobytu „Zakątek Seniora”, jednej z sześciu placówek tego typu utworzonych przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Przygotowano tam komfortowe warunki dla dwudziestu osób powyżej 60. roku życia z powiatów legionowskiego, pułtuskiego i nowodworskiego, u których wykryto chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne we wczesnej fazie rozwoju.

Choć pojawił się niedawno, za ofertą Dziennego Dom Pobytu „Zakątek Seniora” stoi całe doświadczenie specjalistów z działającego w Serocku Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii, na którego terenie – przy akceptacji prowadzącego ICOWT Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – placówka powstała. Powstała nie tylko po to, by odciążyć opiekujących się chorymi na Alzheimera członków ich rodzin. Jej ambicje są znacznie większe. W przypadku każdego pacjenta podjęta zostanie walka o zahamowanie rozwoju choroby oraz poprawę jego kondycji psychicznej i fizycznej. Walka trudna, lecz nie beznadziejna. – „Zakątek Seniora” utworzyliśmy obok Środowiskowego Domu Samopomocy, Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, żłobka i domu wczasów dziecięcych. To dopełnienie idei integracyjnej, wielofunkcyjnej placówki spełniającej zadania edukacyjne, wychowawcze i rekreacyjne. Wszystkie oddziaływania kierowane do uczestników odbywają się w środowisku naturalnym, co powoduje uniknięcie stygmatyzacji i instytucjonalizacji. Tworzymy w Centrum różnorodną wspólnotę, gdzie wszyscy członkowie są tak samo ważni. Zapewniamy też profesjonalne wsparcie rodzin, którym zależy na dobrym samopoczuciu bliskich w podeszłym wieku – mówi Marzena Litwinek, dyr. Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku.

Na Alzheimera choruje w Polsce około 300 tys. osób, a ich liczba szybko rośnie. W odróżnieniu od innych schorzeń, często dotyka ono całą rodzinę, gdy opiekunowie izolują się od społeczeństwa, w związku z nadmiarem obowiązków nie mając czasu dla siebie, na spotkania towarzyskie, a nawet na pracę. Wielu ludzi do końca tej choroby nie rozumie, inni z kolei się jej wstydzą. To dlatego MCPS, od lat realizujące działania na rzecz chorych na Alzheimera i ich bliskich, ruszyło z kampanią pod nazwą „Alzheimer. Mów o tym głośno!”, mającą zachęcić opiekunów osób chorych do mówienia o ich dolegliwościach bez poczucia wstydu. – Stygmatyzacja i niechęć do rozmowy na ten temat nadal są w naszym społeczeństwie bardzo silne, przez co cierpią zarówno chorzy, jak i ich opiekunowie. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, podejmując m.in. działania edukacyjne – tłumaczy marszałek Adam Struzik. – Chcemy wypracować model zajmowania się takimi osobami w pierwszych etapach choroby. Im szybciej da się zareagować na wstępne symptomy, tym większa szansa na spowolnienie rozwoju choroby – dodaje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Serocki „Zakątek Seniora” jest doskonałym przykładem, jak szybko te plany i deklaracje przełożyły się na rzeczywistość. Dzięki terapiom, zajęciom oraz usługom specjalistycznym przeciwdziałać się tam będzie izolacji seniorów z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, a przede wszystkim ich szybkiemu pogłębianiu się, poprzez jak najwcześniejsze rozpoczęcie metod stymulujących procesy poznawcze oparte o jeszcze zachowane umiejętności pacjenta. Niezależnie od opieki pielęgnacyjnej, specjaliści skupią się m.in. na kształtowaniu zdolności społecznego funkcjonowania i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowaniu do aktywności, leczeniu i rehabilitacji, dbałości o higienę i wygląd, a także na budowaniu pozytywnych relacji osoby wspieranej z bliskimi. Współpraca z nimi pozwoli modelować odpowiednie postawy wobec osoby chorej czy też pomóc jej w czynnościach samoobsługowych oraz komunikacji z otoczeniem.

Na podopiecznych serockiego „Zakątka Seniora” czekają ponadto zajęcia rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, wsparcie psychologiczne, a także terapia zajęciowa ukierunkowana na usprawnianie fizyczne i psychiczne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne mające, zgodnie z zaleceniem lekarskim, polepszyć zaburzone funkcje organizmu. A wszystko to w otoczeniu wyjątkowo sprzyjającym dobrym efektom terapeutycznym, umożliwiającym na przykład – z uwagi na bliskie położenie DDP i Domu Dziecka – łączenie zajęć stymulujących i zajęć z dziećmi, z których korzyści garściami czerpią obie strony. – Placówki wchodzące w skład Integracyjnego Centrum wzbogacają kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych i wpływają na przełamywanie barier międzyludzkich, przez co nie zamykają uczestników tylko na środowisko Domu Dziennego Pobytu. Dzięki temu, obok aktywności ruchowej i umysłowej, możemy zaoferować seniorom także aktywność społeczną, która jest niezwykle istotnym elementem terapii spowalniającej rozwój choroby. Funkcjonujące razem grupy służą sobie nawzajem pomocą i towarzystwem, a różnorodność staje się ich siłą – podkreśla dyr. Marzena Litwinek.

Mając świadomość ich roli w terapii, w serockim Domu Dziennego Pobytu skupiono się też na oferowanych pensjonariuszom posiłkach. Każda osoba może liczyć na indywidualnie skomponowaną, specjalną dietę Mind&Dash, adekwatną do konkretnego schorzenia, a przy tym wspierającą organizm w zachowaniu sprawności intelektualnej. Polega ona na włączeniu do codziennego jadłospisu tzw. żywności sirtuinowej, czyli powszechnie dostępnych produktów pochodzenia roślinnego, mających zbawienny wpływ na ogólne funkcjonowanie organizmu.

Generalnie rzecz biorąc, chorzy otrzymają dzięki serockiej placówce profesjonalną pomoc, a ich opiekunowie czas na wytchnienie i zadbanie o siebie oraz wsparcie edukacyjne i psychologiczne. – Sięgając po najlepsze europejskie wzory, opracowywaliśmy podstawy tych usług społecznych ze specjalistami. Teraz będziemy bacznie przyglądać się efektom. Co roku prowadzona będzie ewaluacja tego projektu i jeśli działania przyniosą efekty, będziemy zabiegać o jego kontynuację – zapowiada Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych MCPS. Jednak już teraz można mieć pewność, że wsparcie dla chorych na Alzheimera i ich bliskich często okaże się bezcenne i znacząco wpłynie na ograniczenie rozwoju choroby. A czas spędzony wspólnie na rozmowach, dzieleniu się emocjami i wspomnieniami pomoże w stymulacji pacjentów, zaś opiekunom da szansę na regenerację.

Dzienny Dom Pobytu „Zakątka Seniora” przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku funkcjonuje we wszystkie dni robocze co najmniej 8 godzin dziennie, w porach dostosowanych do wymagań uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb. Więcej informacji na temat oferty DDP można uzyskać pod numerem telefonu 22 782 68 43 lub drogą elektroniczną: e-mail ddp-serock@tpd.org.pl lub strona www: ddp-serock.tpd.org.pl i www.facebook.com/DDP.Serock.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here