W sobotę (1 sierpnia) pływalnia Wodne Piaski wznowi działalność po przerwie spowodowanej konsekwencjami epidemii koronawirusa. Ponieważ daleko jeszcze do jej całkowitego opanowania, miłośnicy wodnych rozrywek muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami.

Przed odwiedzeniem Wodnych Piasków warto, a nawet należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi korzystania z obiektu. Zostały one opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 1 czerwca 2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjno-finansowe, cennik oraz godziny funkcjonowania Wodnych Piasków pozostają bez zmian. Co do ważności posiadanych przez stałych użytkowników kart abonamentowych, zostanie ona przedłużona o liczbę dni zamknięcia obiektu.

Co się zmieni?

 1. Przed wejściem i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego w kolejce do kasy oraz w otoczeniu pływalni, tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków i brodzika.
 3. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach minimum 1,5 m).
 4. Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą.
 5. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 6. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do przestrzegania ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 7. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 8. Korzystając z sauny, należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Do sauny wchodzimy boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Nie ma konieczności zakładania maseczki w saunie.
 9. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać wewnątrz obiektu.
 11. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 12. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np. aerobik i nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.
 13. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych, takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 14. Obowiązuje zakaz pozostawiania odzieży w szatni zewnętrznej. Obuwie należy pozostawić w szafce znajdującej się w przebieralni.
 15. W sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Pływalni Wodne Piaski.