W związku z decyzją podjętą przez Prezesa Rady Ministrów po konsultacji z szefami resortów edukacji narodowej oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, od 12 do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, przedszkolach i żłobku. Z kolei sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W dniach 12-13 marca w szkołach dla klas I-III, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i żłobku mogą być prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów i dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tym okresie. Zgodnie z informacjami, jakie podano na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów, dotyczy to również placówek niepublicznych.

Jeśli chodzi o instytucje kultury, nie będą one funkcjonowały na terenie Legionowa do 29 marca br. włącznie. Informacja dotycząca ich pracy po tym okresie zostanie ogłoszona zgodnie z zaleceniami administracji rządowej. I tak: Muzeum Historyczne odwołuje wydarzenia i będzie zamknięte dla odwiedzających, Miejska Biblioteka Publiczna będzie zamknięta dla odwiedzających i poprzez swoją stronę internetową ma informować o procedurze przedłużenia terminu zwrotu książek, Miejski Ośrodek Kultury odwołuje wydarzenia przewidziane w okresie od 12 do 29 marca. Dodatkowo zawieszono zajęcia w sekcjach. W placówkach kultury będą prowadzone jedynie prace administracyjne.

Urząd prosi i apeluje

Zgodnie z zaleceniami administracji rządowej, w trosce o zdrowie mieszkańców legionowski ratusz apeluje, by w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych skorzystać z drogi elektronicznej (e-mailowo:kancelaria@um.legionowo.pl; poprzez platformę EPUAP) lub telefonicznej. Sugeruje także dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną.

Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności, proszone są o pozostanie w domach dla własnego bezpieczeństwa. Zaleca się również, aby dzieci i młodzież pozostały od 12 do 25 marca w domach i ograniczyły kontakty z innymi osobami, aby do maksimum zminimalizować ryzyko wzajemnego zarażenia. Mieszkańcy powyżej 60 roku życia, w przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych (nie związanych z płatnościami), mogą dzwonić pod numer 22 766 40 03 w celu umówienia wizyty lub w uzasadnionych przypadkach uzgodnić wizytę w domu. Nie dotyczy to jednak osób poddanych kwarantannie domowej lub nadzorowi epidemiologicznemu.
red./UM Legionowo