Wielu z nas wciąż zapomina, że toalety to nie miejsce, gdzie powinny trafiać resztki jedzenia, czy odpady higieniczne. Dlatego dość często dochodzi do zapychania i niedrożności pomp kanalizacyjnych, także w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo”.

Przyczyną tych komplikacji są przede wszystkim różnego rodzaju chusteczki higieniczne i nawilżane, majtki, podpaski, a nawet spodnie. Śmieci wrzucone do toalety mogą spowodować zapchanie również wewnętrznej kanalizacji w budynku i doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie jest czasochłonne i bardzo kosztowne. Taki zator może sprawić, że ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród, ulicę, powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska. Takie przedmioty, jak wspomniane wcześniej chusteczki higieniczne, materiały opatrunkowe, czy rajstopy, łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury. Poza tym niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości zawierają substancje chemiczne, które są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

Ścieki z Legionowa i okolic trafiają do oczyszczalni „Czajka”. Jak podkreślają pracownicy miejskich wodociągów, bardzo często do sieci kanalizacyjnej wylewane są również różnego rodzaju tłuszcze i oleje, które sprawiają ogromny kłopot – tężeją w rurach oraz zmniejszają ich średnicę i często powodują tzw. zapchania, co niestety przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej.

Z wymienionych powyżej powodów PWK „Legionowo” apeluje, aby wszelkie substancje oleiste zlewać do słoików i następnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zakaz wprowadzania różnego rodzaju przedmiotów, materiałów i substancji wynika również z treści ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. – Pamiętajmy, że w interesie nas wszystkich jest odpowiedzialne korzystanie z toalet, jak również odpowiednia edukacja w tym zakresie dzieci i młodzieży – przypominają pracownicy PWK „Legionowo”.