Po „1050 latach chwały oręża polskiego” w Legionowie pojawi się kolejny mural. Jego tematyka nie będzie już jednak patriotyczna, a będzie nawiązywała do klasyki polskiej literatury. Mural powstanie w przejściu pod torami kolejowymi na stacji PKP Legionowo, a zilustrowany na nim zostanie wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Tym obrazem, jak się okazuje, Legionowo nie mówi muralowego ostatniego słowa.