Przedszkole specjalne działające w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek specjalnych to jedyne taka placówka w powiecie legionowskim. Działa ono od 2008 roku i nieprzerwanie sprawuje opiekę i pomaga dzieciom z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami.