Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie REKRUTUJE!

Kim jesteśmy?

Akademia Dobrej Edukacji to wyjątkowa szkoła, w której stawiamy na:

RÓŻNORODNOŚĆ

Stosujemy nietypowe metody i formy pracy. Jesteśmy elastyczni, odbiegamy od schematów. Każde dziecko znajdzie w naszej szkole przyjazną przestrzeń.

ROZWÓJ

Indywidualizujemy pracę z dziećmi. Podążamy za potrzebami, zwracamy uwagę na możliwości. W każdym odkrywamy talent i wzmacniamy go. Nie stosujemy stopni w ocenianiu, wzmacniamy wewnętrzna motywację. Nasz dzieci lubią się uczyć.

RADOŚĆ

Tworzymy przyjazną atmosferę. Znamy się dobrze, lubimy i szanujemy nawzajem. Jesteśmy ciekawi świata i zainteresowani odkrywaniem go. Wiemy, że bezpieczne środowisko pomaga się uczyć.

Lubimy, gdy uczniowie odkrywają swoje pasje i samodzielnie działają.

Dlaczego my?

Bo ADE jest szkołą, w której nasi uczniowie dzięki przyjaznej przestrzeni, dobrym relacjom i nowoczesnej koncepcji edukacji dostają szansę na wszechstronny rozwój. Stają się mądrymi,  ciekawymi świata i dobrymi ludźmi, wyposażonymi w kompetencje XXI wieku – umiejętność współpracy, samodzielnego uczenia się, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i mobilność.

Koncepcja nowoczesnej edukacji, czyli co jest dla nas ważne:

Nauka się w grupach różnowiekowych.

Praca na celach – stawiamy je sobie i badamy ich realizację  w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju tworzoną dla każdego dziecka

Brak ocen wyrażonych stopniem – udzielamy informacji zwrotnej pomagającej dziecku uczyć się

TIO – zamiast ocen klasyfikacyjnych mamy TIO -Trymestralną Informację Opisową, którą omawiamy podczas spotkań w gronie nauczyciel-uczeń-rodzice

Różnorodne aktywności edukacyjne – rezygnujemy z ciągłego siedzenia w ławkach, comiesięczne wycieczki, ciekawi goście na zajęciach, projekty – to nasza codzienność

Prawo dziecka do pracy we własnym tempie – szanujemy prawo dziecka do wyboru przedmiotu zainteresowań, prawo do wykonywania zadanych prac w dogodnym terminie, dajemy też prawo do popełniania błędów – każdy z nich traktujemy jako sytuacja uczącą.

Relacje – bez nich nie ma dobrej szkoły,  szczęśliwego ucznia i zadowolonego nauczyciela . Dobre relacje to podstawa dobrego uczenia się.

Mentoring –  każdy uczeń ma opiekuna/mentora, którego wybiera na początku roku szkolnego i z którym systematycznie się spotyka. Mentor towarzyszy dziecku w procesie edukacji, jest jego “szkolnym trenerem”

Stawiamy też na:

-nowoczesne środowisko technologii – pracujemy w classroomach,

tworzymy przyjazną przestrzeń szkolną, nasi uczniowie korzystają w szkole z kuchenek mikrofalowych, czajników – szkoła jest ich domem

-zarządzanie poprzez społeczność –głos naszych uczniów jest ważny w procesach podejmowania decyzji o działaniu szkoły

Czym się wyróżniamy?

Akademia Dobrej Edukacji – szkoła inna niż wszystkie!

Naszym celem jest edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osiągnięcie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości i we własnym tempie. Stosujemy metody pracy oparte o naturalną ciekawość poznawczą dzieci. Wzmacniamy w dzieciach potrzebę uczenia się, wewnętrzną motywację i sterowalność. Budujemy poczucie radości i satysfakcji z osiągania celów. Pracujemy w małych grupach, dzięki czemu mamy większą uważność na jej dynamikę, trudności i małe sukcesy. Wspieramy naturalną ciekawość naszych uczniów, towarzyszymy im w odkrywaniu świata.

Nie oceniamy – udzielamy informacji zwrotnej, która pozwala dzieciom uczyć się.

Co oferujemy?

Edukację na 3 etapach edukacyjnych:

Przedszkole

W naszym przedszkolu od początku szukaliśmy takiej formy pracy z dzieckiem, która będzie bazowała na jego naturalnych etapach rozwoju. Korzystamy w pracy z najnowszych trendów edukacyjnych, jednak mocno wspieramy się metodyką Marii Montessori, której założenia łączymy z koncepcją Dobrej Edukacji.

Edukacja wczesnoszkolna,

Przede wszystkim wiemy, że najważniejsza jest relacja. Tworzymy środowisko, w którym nasze dzieci najlepiej się rozwijają – bezpieczna atmosfera, przyjaźni i profesjonalni nauczyciele, przyzwolenie na podejmowanie samodzielnych działań, to nam daje szczęśliwych uczniów.

Klasy 4-8

Naszym celem jest edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osiągnięcie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości i we własnym tempie. Preferujemy metody pracy oparte o naturalną ciekawość poznawczą dzieci. Wzmacniamy w dzieciach potrzebę uczenia się, wewnętrzną sterowalność. Budujemy poczucie radości i satysfakcji z osiągania celów.

Każdy uczeń jest pod opieką mentora, z którym planuje swoją Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju. W trakcie roku szkolnego to mentor towarzyszy mu w rozwoju, współpracuje z nauczycielami i rodzicami.

Co jest dla nas ważne?

  • Nauka się w grupach różnowiekowych
  • Praca na celach – stawiamy je sobie i badamy ich realizację  w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju tworzoną dla każdego dziecka
  • Brak ocen wyrażonych stopniem – udzielamy informacji zwrotnej pozwalającej dziecku uczyć się
  • TIO – zamiast ocen klasyfikacyjnych mamy TIO -Trymestralną Informację Opisową, którą omawiamy podczas spotkań w gronie nauczyciel-uczeń-rodzice
  • Różnorodne aktywności edukacyjne – rezygnujemy z ciągłego siedzenia w ławkach, comiesięczne wycieczki, ciekawi goście na zajęciach, projekty – to nasza codzienność
  • Prawo dziecka do pracy we własnym tempie.
  • Relacje – bez nich nie ma dobrej szkoły,  szczęśliwego ucznia i zadowolonego nauczyciela . Dobre relacje to podstawa dobrego uczenia się.

Artykuł Sponsorowany