Jeszcze kilka lat temu, przy okazji tworzenia kolejnych budżetów, krajowi samorządowcy prześcigali się w epatowaniu liczbami określającymi wydatki inwestycyjne. Dziś, gdy pieniędzy jest mniej i sporo już zdążono zbudować, eksponowane są one nieco rzadziej. Dlatego warto w tym kontekście odnotować fakt, że powiatowi włodarze nadal nie zamierzają się ich wstydzić.

W tym roku na wydatki majątkowe zarząd powiatu legionowskiego zdecydował się przeznaczyć ponad 40 mln zł. A więc sumę, jak podczas grudniowej sesji podkreśliła powiatowa skarbniczka, w jego historii najwyższą. Aż ponad 27 milionów to środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych. – Porównując plan pierwotnego budżetu na 2022 rok, ta kwota wzrosła o ponad 4,2 mln zł. Odnosząc się zaś do planu aktualnego, kwota wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2023 jest o prawie o prawie 2,5 mln zł wyższa – poinformowała posiadaczy mandatów Katarzyna Rembelska.

Przedstawiając radzie założenia inwestycyjne nowego budżetu, starosta miał zatem do powiedzenia całkiem sporo. Chociaż, co wyraźnie zaznaczył, wszystkich oczekiwań w tym zakresie zaspokoić się, rzecz jasna, nie udało. – Wspomnę, że realizujemy budowę siedziby na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, przymierzamy się również i zostały już uruchomione procedury związane z wydatkowaniem tych środków finansowych, które pochodzą z Polskiego Ładu – zakomunikował Sylwester Sokolnicki. – Chcę państwu powiedzieć, że pomimo tej trudnej sytuacji finansowej zarząd patrzy perspektywicznie, wyprzedzając trochę czas. Mianowicie w projekcie budżetu znalazły się dwa, uważam, istotne zadania oświatowe. Pierwsze to zabezpieczone środki na podjęcie działań związanych z przebudową szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Drugi temat na pewno będzie wymagał więcej czasu i o wiele większych środków finansowych. Chodzi mianowicie o poprawę warunków lokalowych, jeśli chodzi o naszą szkołę branżową na ulicy Handlowej – wyjaśnił legionowski starosta. A powiatowa skarbnik dodała: – W pierwszej kolejności zarząd będzie starał się realizować te inwestycje, które są już rozpoczęte, a jednocześnie, na które pozyskaliśmy lub pozyskamy zewnętrzne źródła finansowania.

Obok dużych i kosztownych przedsięwzięć starostwo zamierza wcielać w życie także mniejsze, acz równie istotne inwestycje. Są wśród nich nowe projekty związane z przebudową przejść dla pieszych, odwodnieniem powiatowych dróg lub na przykład wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej częściowej obwodnicy Jabłonny. Ponadto kontynuowane mają być prace zmierzające do poprawienia jakości usług świadczonych przez powiat na rzecz mieszkańców. – Pomału uruchamiamy również procedurę związaną ze stworzeniem tej siedziby usług społecznych, czyli stworzeniem archiwum dla powiatu legionowskiego i zwiększeniem powierzchni lokalowej dla realizacji poszczególnych usług, po to, aby skumulować w tym miejscu wszystkie zadania realizowane przez powiat oraz jednostki, które w chwili obecnej znajdują się gdzieś w mieście i wynajmują powierzchnie pod swoją działalność – zapowiedział Sylwester Sokolnicki.

Plany włodarzy powiatu są więc, jak widać, ambitne. Czas pokaże, czy uda się im wyjść obronną ręką z nieuchronnego starcia z inflacją oraz perturbacjami na rynku paliw, materiałów i usług budowlanych. Bo nie tylko obywatelom, lecz także inwestycjom te powszechne ostatnio zjawiska nie wychodzą na zdrowie.

Poprzedni artykuł(Arte)fakty z przeszłości
Następny artykułLegion wzięty na rogi
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 52-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od blisko dwóch dekad dzielnie trwa na legionowskim posterunku.