Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie mijający rok w PWK „Legionowo” Sp. z o. o. obfitował w wiele inwestycji nie tylko z zakresu budowy oraz wymiany sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również w zakresie inwestycji kubaturowych oraz technologicznych. Widać już i czuć, także w smaku, ich rezultaty.

Nowe inwestycje oraz prace modernizacyjne nie ominęły obiektów strategicznych, takich jak pompownie ścieków, stacje uzdatniania wody i inne obiekty wodno-kanalizacyjne. Modernizacji podległy również systemy informatyczno-elektroniczne obsługujące klientów PWK oraz samo przedsiębiorstwo. Już około 4 tysiące klientów korzysta z elektronicznej formy rachunku „e-faktura”, co daje liczbę kilkunastu tysięcy mieszkańców i jest to około połowa legionowian. Z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta korzysta już 800 klientów. Należy podkreślić, że cyfryzacja w tym wypadku wpływa pozytywnie także na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo zmodernizowało również infrastrukturę informatyczną firmy, poprzez wymianę serwerów i macierzy informatycznych.

Wodociągi miejskie mogą się też pochwalić, że jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce w pełni wdrożyło system zdalnego odczytu wodomierzy. Na 10075 wszystkich wodomierzy 10074 to wodomierze zdalne. Jeden mieszkaniec ma wodomierz bez nakładki radiowej. Odczyt zdalny jest o tyle wygodny, że inkasent nie musi przychodzić co miesiąc, zapisując odczyt miesięczny.
Dobiega końca budowa garażu na specjalistyczne samochody asenizacyjne na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”, o czym informujemy na bieżąco. Jest to również ważna inwestycja naszych wodociągów.

W myśl hasła „PWK DLA EKOLOGII” wodociągi zrewitalizowały u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego i Jana Matejki, przy rondzie imienia Andrzeja Paszkowskiego, przyległy teren, tworząc Park Kieszonkowy II. Ekologia w przedsiębiorstwie wodociągowym to także postawienie na instalacje fotowoltaiczne. PWK Legionowo wykonało łącznie 466 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kWp. Pierwsza farma fotowoltaiczna powstała na terenie głównej siedziby PWK przy ul. Kościuszki, na terenie SUW „Piaski” oraz SUW „Łajski” i Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski”. To kolejny projekt proekologiczny legionowskich wodociągów. A rok 2023 zapowiada się równie pracowicie, ponieważ PWK „Legionowo” Sp. z o.o. przygotowuje już w mieście kolejne inwestycje.