Ochotnicza Straż Pożarna z Legionowa, razem z dziewięcioma innymi jednostkami z powiatów legionowskiego oraz nowodworskiego, pozyskała pieniądze na zakup nowego wyposażenia, a także prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nastąpiło w ostatni piątek października na terenie Serocka. Instytucjonalnego darczyńcę reprezentowała tam Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wydarzeniu wzięli również udział zaangażowani w pozyskanie „zielonych” pieniędzy samorządowcy, parlamentarzyści i reprezentanci rządu, wśród nich Anita Czerwińska – wiceminister rodziny i polityki społecznej, a także wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Dzięki kolejnej dotacji z WFOŚiGW do dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów legionowskiego i nowodworskiego trafi łącznie ponad 195 tys. zł. Przeznaczone one zostaną na zakup sprzętu oraz wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków różnego rodzaju zagrożeń. Oprócz ochotników z Legionowa środki otrzymały jeszcze jednostki OSP z Czosnowa, Jabłonny, Janówka-Góry, Kałuszyna, Kazunia Polskiego, Kątów Węgierskich, Serocka, Nieporętu i Woli Kiełpińskiej.

Ponadto, z myślą o strażackiej przyszłości, sześć jednostek OSP z powiatów legionowskiego i nowodworskiego dostanie w sumie blisko 79 tys. zł na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dotacje trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Legionowie, Łomnej, Nowym Dworze Mazowieckim, Skrzeszewie, Wieliszewie oraz Woli Kiełpińskiej.