Od listopada zostaną zawieszone dłuższe godziny funkcjonowania Urzędu Miasta Legionowo w pierwszy dzień tygodnia. W związku z tym obsługa klientów będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Skrócenie godzin obsługi klientów związane jest z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zobowiązuje ona kierowników jednostek sektora finansów publicznych do działania w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.