Jak było do przewidzenia po zapowiedzi szefa resortu obrony, legionowska filia Wojskowego Instytutu Medycznego, czyli szpital na Piaskach, zajmie się w mieście oraz powiecie świadczeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Podjęty po komunikacie ministra szturm WIM-u na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia szybko zakończył się jego zdobyciem.

Uzupełniające postępowanie konkursowe dotyczące nocnych i świątecznych zadań, jakie w Legionowie i powiecie realizowała dotąd przychodnia przy ul. Sowińskiego 4, miało zostać rozstrzygnięte 10 października. A więc już po słowach wicepremiera Mariusza Błaszczaka, który oznajmił, że Wojskowy Instytut Medyczny złoży ofertę na świadczenie w Legionowie oraz powiecie usług w ramach nocnej pomocy lekarskiej. No i złożył, co diametralnie zmieniło układ sił w walce o kontrakt z NFZ. Zamiast bowiem spodziewanego rozstrzygnięcia konkursu, w świat poszła następująca wieść: Wojskowy Instytut Medyczny udzielający świadczeń w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej złożył w Mazowieckim OW NFZ wniosek o umożliwienie udzielania świadczeń NiŚOZ (…) na podstawie art. 132b ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z zabezpieczeniem świadczeń przez podmiot sieciowy uzupełniające postępowanie konkursowe w zakresie NiŚOZ ogłoszone dla powiatu legionowskiego zostało unieważnione.

Krótko mówiąc, wojskowi wygrali z mocy prawa, na jakie powołał się NFZ, nie wyciągając nawet z kabur broni. Jak wynika z naszych informacji, pozostałym oferentom przesłano lakoniczne wytłumaczenie, że konkurs unieważniono z powodu zmiany okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych. Fakty, te przedstawione przez mazowiecki przyczółek Narodowego Funduszu Zdrowia, są w każdym razie następujące: od 1 listopada 2022 r. mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mogli korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Poradni NiŚOZ Wojskowego Instytutu Medycznego, zlokalizowanej w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 8. Szczegóły dotyczące jej zakresu, między innymi oczekiwanej przez wielu pacjentów dostępności tam pediatry, będą zapewne znane w późniejszym terminie.