Upamiętnienie 80. rocznicy zagłady ludności żydowskiej legionowskiego getta.