W Legionowie również, zgodnie z poleceniem władz centralnych, podjęto niezbędne działania prewencyjne na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że przygotowane do dystrybucji tabletki zawierające jodek potasu zostaną wydane mieszkańcom tylko w przypadku realnego zagrożenia przejściem przez kraj chmury radioaktywnej.

Jak pod koniec września uspokajała administracja rządowa, podejmowane w całym kraju działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Podkreślając zarazem, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje i jego prawdopodobieństwo jest minimalne, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniło, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, zaś odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski. Przy czym, jeżeli zajdzie konieczność jego zażycia, ze względów medycznych akcją dystrybucji preparatu mają zostać objęci tylko mieszkańcy miasta do 60. roku życia.

Jeśli spełni się czarny scenariusz i rzeczywiście dojdzie do zdarzenia radiacyjnego – a mówiąc wprost, Rosja zrobi częściowy użytek ze swego arsenału nuklearnego – stosowne komunikaty będzie można usłyszeć w ogólnopolskich mediach, natomiast po wydaniu zarządzenia Wojewody Mazowieckiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych, z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Legionowo. – Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów – o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz stronie internetowej legionowo.pl i w mediach społecznościowych – apelują urzędnicy. Przy okazji, bazując na informacjach od lekarzy, przestrzegają: – Przyjmowanie preparatu jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie, nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Legionowa:

  1. NZOZ „Legionowo” Sp. z.o.o., Legionowo, ul. Sowińskiego 4,
  2. Przychodnia „ZDROWIE”, Legionowo, ul. Sowińskiego 15 A,
  3. Przychodnia Lekarzy Specjalistów „EL MED”, Legionowo, ul Krasińskiego 70,
  4. Poradnia Specjalistyczna „MEDIQ”, Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 20,
  5. Przychodnia Lekarska „PULS”, Legionowo, Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16,
  6. NZOZ Medica Perfect, Legionowo, ul. Zwycięstwa 2,
  7. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Legionowo, ul. Zegrzyńska 8,
  8. Arena Legionowo, hala sportowa, Legionowo, ul. Chrobrego 50 B,
  9. Centrum Komunikacyjne, Legionowo, ul. T. Kościuszki 8 A,
  10. MOK Legionowo – Filia, Legionowo, ul. Targowa 65.