Mając na względzie ochronę środowiska oraz popularyzację zachowań ekologicznych, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. cały czas stawia na zwiększanie spożycia wody bezpośrednio z kranu. Jest oczywiste, że w sposób bezpośredni wpływa to na zmniejszanie wykorzystania butelek plastikowych jako opakowania do wody, a tym samym na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Instalowanie poidełek w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych na temat jakości wody zdatnej do spożywania bezpośrednio z kranu i dostęp do wody pitnej w budynkach użyteczności publicznej staje się faktem.

Wodociągi legionowskie od lat konsekwentnie stawiają na dostęp dla mieszkańców Legionowa do wody pitnej. Na terenie naszego miasta w różnych punktach jest ich ponad dwadzieścia. Można tam ugasić pragnienie, korzystając ze zdrojów ulicznych. Również dzieci i młodzież mogą spożywać dobrą oraz zdrową wodę w szkołach i przedszkolach, czerpiąc ją z zainstalowanych tam poidełek. – Bardzo cieszy mnie fakt, że PWK „Legionowo” jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce zaczęło instalować zdroje uliczne. W większości krajów europejskich jest to standard od dawna. Dziś obserwujemy modę na aktywne spędzanie czasu. Spożywanie wody dobrej jakości jest niezbędne, aby skutecznie wspierać zdrowy tryb życia. Instalowane w przestrzeni publicznej zdroje pomagają w realizowaniu tych aktywności. Wiemy, że legionowskie zdroje i poidełka z roku na roku zdobywają coraz większe grono odbiorców. Nowy rok szkolny, który właśnie się rozpoczął, niewątpliwie będzie wspomagać proedukacyjne zachowania poprzez fakt, że nasze dzieci mogą korzystać z poidełek zainstalowanych w szkołach i przedszkolach. Tak naprawdę pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że regularne spożywanie wody wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie. Zachęcamy, szczególnie najmłodszych mieszkańców naszego miasta, aby zamiast słodkich, gazowanych napojów, wybierali wodę. Za pomocą różnych form edukacji i kanałów informacyjnych staramy się również dotrzeć do możliwie najszerszego grona odbiorców z jasnym komunikatem: woda z kranu jest w Legionowie dobra i warto ją pić – tłumaczy Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Grzegorz Gruczek.
Szef legionowskich wodociągów ma również nadzieję, że mieszkańcy miasta – ci młodsi i ci nieco starsi – wodę butelkowaną będą stopniowo zastępować zdrową kranówką. Woda z kranu jest bardzo dobrej jakości oraz, co niemniej ważne, jest około 200 razy tańsza od wody butelkowanej. Ma mnóstwo cennych minerałów, a to wszystko sprawia, że woda z wodociągów jest po prostu bezkonkurencyjna.

W skali całego kontynentu, zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, spadek spożycia wody butelkowanej w najbliższym czasie ma przyczynić się do zaoszczędzenia 600 mln euro rocznie. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Legionowa ze względów zdrowotnych wybiorą dobrą wodę z Legionowa.