W Legionowie beneficjentów programu „Ciepłe mieszkanie” nie będzie zapewne wielu, ale spełniający jego kryteria mieszkańcy powinni rozważyć wzięcie udziału w ogłoszonym właśnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska naborze wniosków. Program jest skierowany do właścicieli lub posiadaczy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, posiadających źródło ciepła na paliwo stałe, np. węgiel lub drewno. Nie obejmuje natomiast najemców lokali, budynków komunalnych i spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach rządowego programu mieszkańcy (w tym przypadku osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 tys. zł) mogą ubiegać się w swojej gminie o środki na wymianę wszystkich źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. Otrzymają je na następujące cele: zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda, pompy ciepła powietrze-powietrze, gazowego kotła kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, a także na rezygnację z ogrzewania elektrycznego. Można się też ubiegać o dofinansowanie podłączenia lokalu do efektywnego źródła ciepła, np. sieci ciepłowniczej. Dodatkowo, przy okazji zmiany sposobu ogrzewania, istnieje szansa na otrzymanie środków na: modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, zakup oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ewentualnie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacane będą przez gminę. Dotacja wynosi od 35 do 95 proc. poniesionych kosztów, w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawców, jednak nie więcej niż limity określone w regulaminie programu „Ciepłe mieszkanie”. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.

Zainteresowani mieszkańcy, zamierzający złożyć wstępną deklarację udziału w programie, są proszeni o skontaktowanie się z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Legionowo. Należy to zrobić drogą elektroniczną, korzystając z e-maila ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl, albo dzwoniąc pod numery telefonów: 22 766 40 66 lub 22 766 40 65. Uruchomienie programu w Legionowie, a tym samym wypłata dotacji, zależy od pozytywnej oceny wniosku przez WFOŚiGW i zawarcia porozumienia z gminą.