fot. arch.

Na to, jaka będzie w przyszłości legionowska biblioteka, znacząco mogą wpłynąć sami czytelnicy. A to za sprawą realizowanego tam projektu pod nazwą „Biblioteka – dom inicjatyw”, w ramach którego zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb oraz potencjału kulturowego mieszkańców miasta. Badający wezmą je pod lupę już na początku września.

Do przeprowadzenia wspomnianej diagnozy zobowiązuje ludzi z Poczytalni właśnie dofinansowany z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność projekt „Biblioteka – dom inicjatyw”. We wrześniu ten proces wejdzie w nowy, ważny etap – przedstawiciele Kolektywu Badawczego, odpowiedzialnego za całość badania, poprowadzą w bibliotece grupowe i indywidualne spotkania konsultacyjne, mające na celu poznanie oczekiwań mieszkańców, ale i przetestowanie konkretnych propozycji oferty kulturalnej. Spotkania grupowe zaplanowano na 6 i 7 września od godziny 17.00. Będą one polegały przede wszystkim na luźnych rozmowach i potrwają ok. 1,5 godziny, a w ich trakcie uczestnicy wspólnie zastanowią się, jak stworzyć miejsce najlepiej służące lokalnej społeczności.

Drugie ze spotkań (7 września) będzie miało charakter warsztatu projektowego z elementami Design Thinking, co pozwoli na opracowanie konkretnych propozycji działań biblioteki. – Do udziału zapraszamy mieszkańców miasta w wieku 25-44 lata, zarówno użytkowników biblioteki, jak i osoby, które z niej nie korzystają. Zdecydowaliśmy się skoncentrować badania na tej grupie, gdyż aby chciała ona korzystać z biblioteki i angażować się w jej życie, mimo ciążących na niej obowiązków zawodowych i rodzinnych, oferta do niej skierowana musi być szyta na miarę i idealnie dostosowana do jej potrzeb – mówi Tomasz Talarski, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

Wszyscy, którzy obawiają się, że tego typu spotkania są tylko „sztuką dla sztuki” i nie mają realnego wpływu na rzeczywistość, mogą być spokojni – ich zaangażowanie zostanie wykorzystane przy tworzeniu oferty kulturalnej biblioteki. W przyszłym roku planowane jest bowiem zorganizowanie konkursu na inicjatywy oddolne, w ramach którego mieszkańcy miasta i organizacje pozarządowe podzielą się 30 tysiącami złotych na realizację projektów promujących czytelnictwo. Podstawę do stworzenia regulaminu konkursu mają stanowić wyniki prowadzonej właśnie diagnozy. Oznacza to, że na dofinansowanie i realizację będą mogły liczyć te projekty, które najlepiej spełnią oczekiwania osób, które wezmą udział w badaniach.

Wszyscy chętni, którzy chcieliby włączyć się w kształtowanie przyszłości miejskiej biblioteki, są proszeni o wysłanie e-maila na adres ekobylinska@bibliotekalegionowo.pl. – O kontakt prosimy także osoby, które mimo chęci nie mogą uczestniczyć w spotkaniach 6 i 7 września. W tym samym miesiącu planowane są także wywiady indywidualne, zarówno stacjonarne, jak i online, w których będzie można wziąć udział w dogodnym dla siebie terminie – zachęcają legionowscy bibliotekarze.