Wodociągi legionowskie bardzo duży nacisk kładą na inwestycje oraz remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z zachowaniem najwyższych standardów Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. na szeroką skalę prowadzi wymianę sieci wodociągowych w naszym mieście.

Dotychczas zmodernizowano sieć wodociągową na osiedlu Sobieskiego, gdzie w dwóch etapach wymieniono ponad 3100 metrów sieci. Na osiedlu Batory było to zaś 890 metrów, a na osiedlu Młodych 510 metrów. Ponadto na osiedlu Piaski dokonano wymiany ponad 1500 metrów sieci wodociągowej. Ogółem PWK „Legionowo” wymieniło ponad 6 km starej, zdegradowanej sieci wodociągowej. Obecnie wymieniana jest sieć wodociągowa na osiedlu Jagiellońska/Sobieskiego, w ciągu ulicy Cypriana Kamila Norwida, o łącznej długości 800 metrów. Zakończenie prac planowane jest na koniec wakacji. – Od jakiegoś czasu do naszego przedsiębiorstwa dochodziły sygnały o pogorszeniu jakości wody spowodowanej starą instalacją wodociągową na legionowskich osiedlach, wybudowaną ze stali jeszcze w latach 1971-1981. Podjęliśmy działania, aby to zmienić. Obecnie metodą bezwykopową wymieniamy sieć wodociągową wraz z zasuwami i pozostałą armaturą w rejonie ulicy Norwida – mówi Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. Grzegorz Gruczek.

Modernizacja sieci wykonywana jest techniką bezwykopową, czyli tzw. przewiertem sterowanym, który jest mało inwazyjny, gwarantując bezpieczne i nieprzerwane dostawy wody. Nowa infrastruktura wodociągowa wykonywana jest z nowoczesnych, certyfikowanych rur polietylenowych (PE) przeznaczonych do wody pitnej, o średnicach DN 90/110/225. Dodatkowo na nowo wymienionych sieciach wodociągowych montowane są nowe urządzenia tj. zasuwy odcinające, które w przypadku awarii umożliwiają skuteczne zamknięcie i otwarcie, a przez to w przypadku działań naprawczych gwarantują dostawy wody do pozostałych bloków. Poprzez wymianę sieci niedogodności dla mieszkańców zostaną więc ograniczone do minimum. Ewentualne uciążliwości spowodowane działaniami eksploatacyjnymi na sieci zostaną zminimalizowane poprzez prowadzone prace.