Zapowiedź powstania w Legionowie nowej placówki oświatowej poszła w świat raptem na początku kwietnia bieżącego roku. Od tego czasu w miejscu, gdzie wkrótce zacznie działać Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduSpektrum, a więc przy ul. Narutowicza 96, wiele zdążyło się zmienić. – Zaczęliśmy wówczas budowę i wielu rodziców, którzy przyszli do nas na spotkanie informacyjne, widziało jak to się wszystko buduje, jak powstają strop, schody i poszczególne klasy. Obecnie budowa jest już zakończona – mówi dyr. Iwona Bekisz.

Skoro budynek jest gotowy, przyszła pora na wypełnienie go adekwatną do przeznaczenia treścią. – Jesteśmy teraz na etapie wyposażania klas w to, co jest niezbędne: ławeczki, krzesełka, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie, czyli wszystko co, będzie sprzyjało uczniom w uczeniu się, a nam w ich edukowaniu i wychowaniu – wylicza dyrektorka. Choć miejska oferta edukacyjna jest dość bogata, zapowiedź powstania szkoły sąsiadującej z legionowskim Spektrum Sportu spotkała się z dużym zainteresowaniem. – Stwierdziliśmy, że otworzymy wszystkie klasy, od zerówki aż do ósmej, bo do każdej są chętni. Zapraszamy, rekrutacja trwa w zasadzie cały rok. A od września będziemy przyjmować zgłoszenia i zapisy na kolejny rok szkolny. Rodzice, którzy rozważają zapisanie dziecka do naszej szkoły, a w ogóle zmianę szkoły, odsyłam do jej strony internetowej. Tam, w zakładce „rekrutacja”, znajdują się potrzebne dokumenty, które można do nas przysłać elektronicznie. Ale nie ma nic lepszego niż spotkanie i rozmowa, więc zapraszam każdego dnia, po wcześniejszym umówieniu, na spotkanie. Opowiem o szkole, o kadrze i o tym, co tu się będzie działo.

A dziać w liczących maksimum kilkanaście osób klasach ma się i sporo, i ciekawie. Głównie w oparciu o fiński model edukacyjny, umiejętnie zaadaptowany do polskich realiów oraz mentalności rodaków. – Czym się różni nasza szkoła od innych, skoro też mamy podstawę programową i podręczniki? Ano różni się tym, że stawiamy pewnie na zupełnie inne wartości. Przede wszystkim na szacunek, zaufanie, odpowiedzialność i samodzielność ucznia. Odpowiedzialność za jego własne uczenie się. Dlatego zrezygnowaliśmy z ocen cyfrowych na rzecz oceniania kształtującego, czyli oceny opisowej. Zrezygnowaliśmy też z oceny zachowania, aby odpowiednie, pożądane postawy uczeń przyjmował nie tylko z uwagi na własne korzyści – bo dostanie za to dodatkowe punkty czy jakąś gratyfikację, ale z potrzeby serca, no i oczywiście z rozmyślań nad własnym zachowaniem – mówi Iwona Bekisz. – Jesteśmy szkołą, która stawia na edukację bliżej życia. Mamy podręczniki, mamy podstawę programową, ale bardzo często własnymi metodami realizujemy własne programy. Mamy czas dla dzieci i mamy pomysły na to, żeby je odpowiednio rozwijać i za nimi podążać. Na naukę, na pracę i na myślenie dajemy im tyle czasu, ile potrzebują. To znaczy, że i my musimy mieć ten czas dla dzieci.

Więcej uwagi nauczyciele będą też poświęcali ich rodzicom. – Nastawiamy się na bliskie relacje, na budowanie tych relacji właśnie w tym trójkącie. Dlatego też rezygnujemy z zebrań z rodzicami, po to, aby więcej czasu poświęcić rodzicom i uczniowi indywidualnie. Podzieliliśmy rok szkolny na trymestry, aby ocenę opisową, czyli taki projekt postępów dziecka, przekazywać rodzicom raz na kwartał – zapowiada dyrektorka szkoły. O wiele częściej uczniowie EduSpektrum będą za to mieli okazję korzystać z infrastruktury działającego w pobliżu Spektrum Sportu. No i oczywiście ze wsparcia pracujących tam trenerów, którzy pomogą dzieciom w kształtowaniu ogólnej sprawności fizycznej. – Zdecydowanie nastawiamy się na uczenie bliżej życia, „odkrzesłowienie” dzieciaków, czyli bardzo dużo zajęć poza szkołą, poza klasą, w integracji. Stawiamy właśnie na trening umiejętności społecznych, który u nas staje się przedmiotem nauczania. Bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych będzie opartych na tym, co tutaj proponujemy. Są to głównie sporty rakietowe, a więc tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, squash, a oprócz tego oczywiście wszystkie inne zajęcia sportowe, na które dzieciaki będą chciały przychodzić. Do tego dorzucamy jeszcze jedną godzinę wychowania fizycznego, którego będzie łącznie pięć godzin tygodniowo. A każdy dzień będzie rozpoczynał się od rekreacyjnego rozruchu gimnastycznego, żeby dzieciaki przychodziły na zajęcia już rozbudzone, pełne energii i radości. A zaczynać będziemy je od godziny dziewiątej.

Jak zatem widać, zostając uczniem EduSpektrum, nie trzeba będzie równocześnie być rannym ptaszkiem. A to dla wielu śpiochów z pewnością doskonała informacja…

Poprzedni artykułZabójcze osiem minut
Następny artykułZwinął łóżko i leży
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 51-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.